Висшият съдебен съвет проведе работна среща на тема „Медиацията като възможност за повишаване на ефективността на правосъдието“

Висшият съдебен съвет проведе работна среща на тема „Медиацията като възможност за повишаване на ефективността на правосъдието“, която имаше за цел да се обсъдят предпоставките за въвеждане на задължителна медиация, подходящите за нея дела и необходимостта от законодателни промени. Това съобщиха от пресцентъра на Висшия съдебен съвет. Във форума участваха Даниела Марчева – член на ВСС, Боряна Димитрова – член на ВСС, Петя Тянкова – началник на политическия кабинет на заместник-министър председателя по правосъдната реформа и министър на външните работи, Емил Ядков – член на Висшия адвокатски съвет, доц. д-р Таня Градинарова – преподавател в Юридическия факултет на УНСС, Миглена Тачева – директор на Националния институт на правосъдието, Деница Вълкова – председател на Апелативен съд – Бургас, Марин Маринов – председател на Окръжен съд – Варна, съдии от Софийски градски съд, Софийски районен съд, Районен съд – Варна, Районен съд – Бургас, Районен съд – Шумен, Константин Велев – председател на Асоциацията на българските застрахователи, инж. Мирослав Мазнев – изпълнителен директор на Камарата на строителите в България, представители на Центъра за спогодби и медиация в СРС и СГС, на медиационни центрове в страната, представители на Съюза на юристите в България адвокати, медиатори.
Участниците коментираха условията за въвеждане на задължителна медиация по определени видове дела, необходимостта от повишаване на ценза и контрола върху медиаторите, възможностите за насърчаване и популяризиране на този алтернативен способ за решаване на спорове. Посочени бяха предложения за промени на Гражданско-процесуалния кодекс, Кодекса за застраховане, Закона за медиацията и други. Дискусиите ще продължат в рамките на три основни направления за въвеждане на задължителна медиация – по търговски и облигационни спорове, по комунално-битови спорове и по семейни дела. Конкретни предложения ще бъдат обсъдени на следваща среща във ВСС на 4 октомври 2019 г.
Георги Чехларов и Константин Кунчев – съдии в Софийския районен съд, представиха свое предложение за задължително алтернативно разрешаване на спорове по регресивни искове между застрахователи, и по искове за възнаграждения и обезщетения за недостатъци на строително-монтажни работи. Цветелина Кържева – съдия в Софийски районен съд, презентира своя опит по прилагане на медиацията в брачните дела. „От приключените с медиация в Окръжен съд – Варна и Районен съд – Варна, дела най-много са облигационните искове“, посочи Марин Маринов – председател на Окръжен съд – Варна. Представените от него и от Надя Бенчева – адвокат към Центъра за спогодби и медиация към СРС и СГС, данни обаче показват много малък дял на насочените и завършените по този способ дела. В момента медиационни центрове работят в София, Варна, Бургас, Шумен, Пазарджик, Перник и Плевен, а до края на годината в България ще функционират общо 13 медиационни центрове. Деница Вълкова – председател на Апелативен съд – Бургас, акцентира на потенциала на новия Закон за социалните услуги да ангажира социалните работници да насочват към медиация. Йосиф Герон – председател на Националната асоциация на медиаторите, обърна внимание на необходимото финансиране за осигуряване на достъп до медиация за социално слаби.