Вицеадмирал Митко Петев, командир на ВМС във Варна и Бургас: Основна задача на Флота е защитата на морския суверенитет на България

Пред Военноморските сили стои една основна задача, която е формулирана в тяхната мисия изключително точно – защита на морския суверенитет на България и на националните интереси в морските пространства. При изпълнението на тази мисия, се решават значителен брой допълнителни задачи, които са свързани, както с изграждане на Военноморските сили, така и с обезпечаването с необходимата техника. Това каза в интервю за Радио „Фокус“ – Варна командващият на ВМС вицеадмирал Митко Петев. По думите му, самият факт, че в момента тече процедурата по избор на изпълнител на проекта по придобиване на двата многофункционални модулни патрулни кораби показва, че тези задачи трябва да се решават комплексно. Според него, успоредно с това, нивото на бойната подготовка и готовността на корабите да изпълняват своята задача, са друг важен приоритет. „Колкото и добре да бъде изградена една морска стратегия, един оперативен план, в случай, че не сме постигнали достатъчно изграден професионализъм на море, то изпълнението на тази мисия, се поставя под въпрос. Към момента мога да кажа, че организационният манталитет, който е наследен, доразвит и съхранен от българските военни моряци, е насочен именно към тази посока – да поддържат техниката в готовност. Дотолкова, доколкото това зависи от тях, да увеличават дните си на море, да участват съгласно най-високите стандарти за провеждане на морски операции в съюзен и коалиционен формат, воденето на своята ежедневна подготовка да обвързват с дейностите с другите видове въоръжени сили“, каза още вицеадмирал Петев. Той посочи, че успоредно с това много важно е и попълването на Военноморските сили с личен състав, тъй като това е една изключително сериозна дейност, свързана както с популяризиране и повишаване имиджа на Българската армия, така и с правилното разпределение на кандидатите в ключовите длъжности. „Не на последно място, приоритет за нас са също така и младите и бъдещи лидери на Военноморските сили, които се обучават във Военноморското училище. За пореден път те показват, че Флотът има своето бъдеще и то е гарантирано благодарение на това, че хората, които след време ще поемат щурвала на Военноморските сили, работят върху своето професионално изграждане и демонстрират високи лидерски и морални ценности“, посочи командващият на Флота.

Диана СТОЕВА