Вицепремиерът Томислав Дончев и зам.-министър Деница Николова участват в заседание на Регионалния съвет за развитие на Южен централен район за планиране в Смолян

Снимка: Радио "Фокус"

Вицепремиерът Томислав Дончев и зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството и ръководител  на Управляващия орган на ОПРР Деница Николова участват в заседание на Регионалния съвет за развитие на Южен централен район за планиране, което се провежда днес в Смолян, предаде репортер на Радио „Фокус“ – Смолян. На него присъстваха и кметове и областни управител на области и общини от Южен централен район. Заседанието бе открито от областният управител на Смолян Недялко Славов, който председателства Регионалния съвет.

Кметът на Смолян Николай Мелемов заяви, че това е изключителна важна среща, защото всички хора са се убедили от ефекта на европейските средства, когато са добре приложени и реализирани в нашите общини. „Смятам, че бъдещия с новия подход е голямо предизвикателство за всички нас. Той ще бъде изпитание, защото интегрирания подход предизвиква всички и бизнеса, и държавни и общински институции да работят заедно. Тук в област Смолян сме постигнали това. Сега при реализацията на новите проекти трябва да бъдем заедно и те да са съгласувани между всички нас, за да може ефекта на добавената стойност да бъде значима. Това е началото на обсъждането, но ако си свършим работата сега, това ще заложи добра реализация“, каза още Николай Мелемов.

Заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройство Деница Николова заяви, че основното й послание по време на днешната дискусия ще бъде „разчитам на вас“. Тя отбеляза, че оттук-нататък в тясно сътрудничество и координация е необходимо да се положат нужните усилия, за да обезпечат един нов подход и модел към регионална политика. „А именно това да се опитаме да допринесем регионалното ниво да има съществена роля и принос в изпълнението както на регионалните политики и да осъществява всички местни нужди, които са дефинирани от спецификата на региона и на териториите. Ще говорим за това, по какъв можем да укрепим регионалното ниво и именно в регионалния съвет за развитие да има основополагаща роля при процеса на  изпълнение на бъдещи проекти, които са финансирани от ЕК, но със скоба ,че при правилното прилагане на такъв модел и подход, ще може да достигнем до етапа, в който приносът ще може да има държавния бюджет и всички останали финансови източници. Днес поставяме основите и фундаментите на дискусиите по отношение на регионалния съвет да поеми нови отговорности и функции. Разчитам на Южен централен район по отношение на формиране на модела на регионалната политика, защото в исторически контекст именно този регион има най-активна роля в това да комбинира и кооперира възможностите на различните заинтересовани страни било то в местни стратегии и формиране на проекти, било то в осъществяване в партньорство“, поясни зам.-министър Николова.

Вицепремиерът Томислав Дончев заяви, че на днешната дискусия иска да не се говори само европейско финансиране, тъй като и след 2020 г. ще има такова и обемът на средства ще е значително по-висок. „Ние трябва да престанем да мислим за отделни политики, ние трябва да имаме едни политики и едни цели. Трябва да сменим гамата инвестиции – имаме един 10-годишен опит, инвестирайки в обичайната инфраструктура – тръби, пътища, публични сгради, транспортна инфраструктура. Далеч не сме решили всички проблеми, но българските общини в централната градска част изглеждат по друг начин. Има още какво да се прави“, посочи вицепремиерът Дончев. Той подчерта, че вече са необходими нов тип инвестиции. „В традиционна бизнес структура, мероприятия, свързани с изграждане на индустриални зони. На второ място, където е приложимо е добре да има иновационна инфраструктура – центрове за трансфер на технологии, центрове за върхови постижения и те да се ползват от учени и специалисти, но и да са полезни на всички предприятия, които работят на дадена територия и да се ползват адекватно за нуждите на производството. За разлика от инвестициите в традиционния тип инфраструктура, тези са много по сложни. Индустриалната зона освен това, къде ще се построи, трябва да се прецезира, за да се напълни. От нея може не само да се покриват разходите, а и да се печели. Имаме отлични примери за частни такива зони. Това е първото предизвикателство което стои пред нас“, поясни вицепремиерът. Той подчерта, че би рискувал инвестиционният процес да е по-бавен, но с по-голяма обществена подкрепа. „Редно е обществената дискусия да се направи преди нещо да се построи. Трябват ни мерки преди нещо да се случи да е на вниманието на всеки, за да може всеки да си каже съображенията, познавайки нуждите и спецификата на региона. Трябва реорганизацията на мерките да се случи по-най-добрия начин. Ще се учим от опита на другите страни, които са минали по нашия път“, каза още вицепремиерът Томислав Дончев.

Регионалният съвет на Южен централен район продължава с представяне на визията за изпълнение на политиката за регионално развитие и програмирането на новата европейска оперативна програма за подкрепа на регионите в периода 2021-2027 г., заедно с представители на  Международната банка за възстановяване и развитие.

Нели ГЕРГЬОВСКА