Владимир Георгиев, „Местни данъци и такси“ в Община Видин: Данъчните приходи за 2016 г. са 3 187 051 лв.

Данъчните приходи, постъпили в Община Видин за 2016 г. са в размер на 3 187 051 лв., каза на пресконференция Владимир Георгиев, началник отдел „Местни данъци и такси“ в Община Видин, предаде репортер на Радио „Фокус” – Видин. Той посочи, че в сравнение с 2015 г. са събрани повече данъчни приходи в размер на 244 791 лв., като преизпълнението е с 7,68%. „Постъпленията от данък върху имоти са постъпили 956 564 лв., от данък върху МПС – 1 514 009 лв, от данък за придобиване на имущество – 629 108 в, от патентен данък – 73 541 лв., от туристически данък – 12 175 лв. и от други данъци – 1 654 лв. Владимир Георгиев посочи, че за 2015 г. в отдел „Местни данъци и такси” са постъпили с 5, 78% повече средства от общински такси в сравнение с 2015 г. „От такси общо са постъпили в общината 2 625 059 лв, които са с 151 975 лв повече от събраните през 2015 г. Размерът на постъпилите средства от такса „Битови отпадъци” е 2 565 297 лв, а таксите, събрани за административни услуги са 59 762 лв.”, каза Владимир Георгиев. Той посочи, че през 2016 г. от глоби и лихви са събрани 381 321 лв. „Общо за 2016 г. в Община Видин от данъци, такси и лихви е реализиран приход за общината в размер на 6 193 431 лв., която сума е в повече в сравнение с 2015 г. почти 400 000 лв., като преизпълнението е 6,3%”, обясни Георгиев.
Анна ЛОЗАНОВА