Владимир Москов, кмет на Гоце Делчев: Общината е привлекателна, както за български, така и за чуждестранни инвеститори

Владимир Москов, кмет на община Гоце Делчев, в интервю за Радио „Фокус“ Пирин

Фокус: Г-н Москов, станахте част от Бюрото на Комитета на регионите. В какво точно се изразява Вашата работа, свързана с Комитета?

Владимир Москов: Европейският комитет на регионите е общо събрание на общините от Европейския съюз. 350 човека са делегати, а само 12 са делегатите, които са представители на общините от българска страна. В Европейския комитет на регионите се подготвят и се приемат политически становища по закони и нормативи, касаещи общините и законите в Европейския съюз. Важното е, че по всички въпроси, касаещи общините Европейският парламент и Европейската комисия се допитват до Комитета на регионите и изискват съответните становища. Аз участвам в работата на 2 комисии – икономическата и комисията по образование, социални дейности, култура, наука и научни изследвания. 4 пъти в годината се провеждат и пленарни заседания, в които се изразяват и позиции и становища по определени проекти, касаещи общините и регионите.

Фокус: По какви проекти работи Община Гоце Делчев в момента?

Владимир Москов: В момента главното е изпълнението на Националната програма за саниране. Ние имаме направени 8 блока. Приключили сме процедурите за 18 блока и остават още 3, които отговарят на изискванията на Националната програма. Това е едно от основните неща. Отделно от това започнахме със собствени средства изграждането на детска градина в село Лъжница. Да се надяваме до края на следващата година да бъде готова. Изграждаме канализационен колектор в село Мусомища. Също така изграждаме физкултурен салон в училището в село Брезница. По проект „Красива България“ изграждаме асансьор, който осигурява достъпна среда до сградата на Общинската администрация. Готови сме с процедурите по „Региони в растеж“. Очакваме откриването на процедурата за определяне на изпълнители, за да можем през пролетта на следващата година да стартираме с реално изпълнение. Очакваме резултатите от програмата за развитие на селските райони, където ние участваме с 2 мащабни проекта за пътища и улица.

Фокус: А какви проекти предстоят на общината?

Владимир Москов: Ние имаме няколко подготвени наши проекти. Очакваме решение от Националния доверителен еко-фонд за 3 обекта – 2 училища и 1 детска градина – училищата в Буково и Мусомища за саниране и детска градина „Слънце“ в Гоце Делчев. Подготвили сме, имаме готовност и очакваме решение по финансиране на асфалтиране на улици в големите ни села „Мусомища“ и „Брезница“, както и за основна рехабилитация на пътя Баничан-Брезница и околовръстния път, който ще облекчи голямото натоварване в града, особено в пазарни дни. Очакваме стартирането на програма „Региони в растеж“, в която са включени за следващата година благоустрояване на западния квартал в града ни, изграждане на социални жилища в бившата казарма, саниране на 2 детски градини в стария квартал „Комсава“ и в квартал „Средна“, а също така и енергийно-ефективни мерки в едно от големите училища в града – Второ основно училище в Гоце Делчев.

Фокус: Община Гоце Делчев е много привлекателна и за чуждестранни инвеститори. На какво искат да заложат те? В какво искат да инвестират?

Владимир Москов: Общината е приоритетна и за български инвеститори. Ние се радваме когато в общината дойде български инвеститор. Разбира се разчитаме и на външни инвестиции, базирайки се на това, което до тук е инвестирано, но основно инвеститорите разчитат на добрите условия и на добрия инвестиционен климат, който предоставя общината. Разбира се, най-важно на този етап е, че разчитат на достатъчно и стабилна квалифицирана работна ръка, защото сега се казва, че няма достатъчно работна ръка, но всичко е свързано с възнаграждението, което се предлага. На този етап има интерес към инвестиране в преработващата промишленост и земеделието, както и има интерес в производството на медицински изделия и комплекти. В момента се оглежда ситуацията и възможностите за разговори, за да търсим алтернатива за възможности за реализация на различни специалисти. Търсим и други инвеститори, които да разширят пазара на труда и да дадат възможност за избор на работната сила.

Фокус: Какво се случва със село Попови ливади, което е и най-новото село в страната?

Владимир Москов: Това е така. Попови ливади е едно от емблематичните села и курортна местност в нашата община и в района. Засега имаме подготвени проекти, които очакват реализация. На този етап голям интерес има от страна на частни инвеститори за изграждане на вили за отдих. Емблематичното за Попови ливади е чистият въздух и великолепната природа. Неслучайно през 1967 с решение на Министерски съвет Попови ливади е определено за климатичен курорт. Смятам, че с определянето му като населено място, се дават допълнителни възможности за частни и за обществени инвестиции. Ние в момента кандидатстваме по Програмата за трансгранично сътрудничество за възстановяване на ученическия лагер, който е едно от специалните места в Попови ливади, както и за изграждане на маршрути за планинско колоездене. Разбира се, имаме идейно виждане за изграждане на мини-писта за семеен ски туризъм, за да могат по-малките деца да се обучават, но това е в малко по-далечна перспектива, тъй като процедурите, които трябва да се проведат са много сложни. Подготвяме нещата и за осигуряване на вода в курорта, тъй като в летните месеци има недостиг. Подготвяме нещата и за цялостно изграждане на водопроводна мрежа, тъй като тя е много стара, но това са етапни неща, които се надявам да има възможност да бъдат реализирани.

Фокус: Каква е събираемостта на данъците в общината и какви мерки взимате срещу хората, които не са редовни платци?

Владимир Москов: Имаме изградено много стабилно звено „Местни данъци и такси“ с хора, които са отговорни и си вършат работа. Засега събираемостта е много добра. За съжаление събраните данъци не достигат, за да се покрият разходите, които прави общината и нуждите на общината. Това налага да се предприемат корекции. Сега са много ниски местните данъци и такси. Не са променяни от 10 години. Що се касае до нередовните платци, разбира се, разговаряме с тях и им предлагаме разсрочено плащане, но там където има недобросъвестно отношение, даваме публичност на имената през заседание на Общински съвет, на страниците на общината, а също и във вестниците. За най-недобросъвестните предприемаме и административни мерки, като това също помага, за да могат да се съберат дължимите данъци от лица и фирми.

Фокус: Г-н Москов, Вие управлявате Община Гоце Делчев от 1995 година. Това е Вашият шести пореден мандат. Какво научихте през всичките тези години и до какви изводи достигнахте?

Владимир Москов: Основният извод е, че трябва да бъде в услуга на хората. Трябва да има една добра работа и стиковка с централната власт. Трябва да има партньорство с Общинския съвет, когато трябва да се решават проблемите на хората. Аз смятам, че това са основните неща и най-важното е човек да не забравя от къде е тръгнал и да бъде близо до хората, които са го избрали. В голямата си част от работата, трябва да търси решение на проблемите, а не да казва „Не“, така че живи и здрави, когато човек чувства че има и подкрепа, търси всякакви начини, за да могат да бъдат решавани проблемите на хората.

Натали СТЕФАНОВА