Владимир Москов, кмет на Гоце Делчев: През изминалата година реализирахме доста проекти и подобрихме условията за живот в цялата община

Владимир Москов, кмет на Община Гоце Делчев, в интервю за Радио „Фокус“-Пирин

 

Фокус: Г-н Москов, каква е Вашата равносметка за 2018 година? Какво успяхте да реализирате през тези 12 месеца?

Владимир Москов: Мога да определя годината като добра за нашата община. Реализирахме доста проекти и подобрихме условията за живот в общината, както в града, така и по селата. Два от най-големите квартали в града днес изглеждат много различно – ж.к. „Дунав“ и ж.к. „Юг“, както и сгради на други места в Гоце Делчев. Общо 22 са санираните многофамилни жилищни сгради в града ни, като в тях живеят близо 2 000 души. Приключихме рехабилитацията и реконструкцията на улици и тротоари в западния квартал на града ни. Преди това се смени водопроводната мрежа. Този квартал придоби модерен вид с много добри условия за живеене. Посредством 2 проекта, които ни бяха одобрени по програмата  „Красива България“ и със съфинансиране от общинския бюджет, обновихме детската градина в село Мусомища, а също така изградихме асансьор в медицинския център в бившата поликлиника, с който осигуряваме достъпна среда за хората. За ремонт, изкърпване на дупки, полагане на асфалт, подмяна на водопроводна и канализационна мрежа и други дейности по улиците в града от Общината осигурихме 1 776 000 лв. Разширихме кръстовището и моста при бившия завод. Изградихме 2 обекта, с които укрепихме река Туфча, която е основен приток на река Места. Обезопасихме реката в село Брезница и сега предстои изграждане на подпорна стена на реката в село Корница. В града сменихме изцяло светофарните уредби. Важен инфраструктурен проект през годината е изграждането на новата детска градина в село Лъжница. Също така разширихме детската градина в Брезница и изградихме нова такава в село Буково. Смятам, че и подсигуряване на работа за безработни лица по различни национални програми също е допълнителен принос за тази година. По този начин успяхме да осигурим работа на хора в неравностойно положение, хора с увреждания, както и на млади хора по програмата „Старт в кариерата“. Ще продължим да работим по тази програма. Осигурихме  42 работни места за лични асистенти и 35 за домашни помощници за хора, които са с проблеми. Предстои ни работа по проект за 195 000 евро между България и Гърция. Чрез този проект ще се осъществи опазване на околната среда – от гръцка страна дивите коне, а от българска – благородният елен. Това също ще даде допълнителни възможности за работа. Разбира се, продължихме да подкрепяме фирмите, които осигуряват работа и поминък. Продължаваме да подкрепяме и привличаме наши и външни инвеститори, с цел подобряване на конкурентната среда. Подкрепяме работата в културата, обнови се културният ни календар – последната година беше по-богат от миналите години. Освен превърналите се в традиция събори и фестивали през последната година сме домакини на повече театрални постановки и концерти. Подкрепяме читалищата, фолклорните групи и оркестри, ансамблите и други. Оказваме сериозна подкрепа на спорта и спорните клубове на територията на Общината. Осигурихме средства за изграждане на физкултурен салон в село Корница, както и за изграждане на модерни спортни площадки в селата Мусомища, Брезница и Буково. Създаваме една уникална спортна академия за различни видове спорт, в която децата участват без да заплащат такси и екипировка, като всичко това се поема от общинския бюджет.

Фокус: Има ли нещо, което много искахте да реализирате през 2018 година, но не успяхте?

Владимир Москов: Да, едно от нещата е обновяване на земеделския пазар, а другото е изграждане на паркинг за болницата. Да се надяваме, че през 2019 година ще се намерят възможности за финансиране, за да се реализират тези идеи.

Фокус: Върху какво ще се фокусирате през 2019 година? Кое е най-важното нещо, което трябва да реализирате преди края на мандата Ви?

Владимир Москов: През лятото на 2019 година ще започне изпълнението на проект за основен вътрешен ремонт на Неврокопска професионална гимназия „Димитър Талев“, на стойност 1 300 000 лв. Общината оказа съдействие за включване на този обект в програмата „Региони в растеж“. Също така един важен инфраструктурен проект в екологията е изграждането на инсталация за предварително третиране на смесени битови отпадъци с капацитет 12 300 тона годишно и компостираща инсталация с капацитет 2 100 тона годишно. Те ще бъдат изградени до депото в Гоце Делчев. Това е една инвестиция на стойност 9 600 000 лв. Съоръжението ще обслужва 53 500 жители от трите общини, които са в района. Изграждането им ще даде възможност да се намали обемът на отпадъците, което от своя страна няма да налага увеличение на данъците и отчисленията за гражданите. Готови сме с проектите за ремонт на Дома на културата и за изграждането на 30 социални жилища в района на бившата казарма, за което е осигурено финансиране. Подготвили сме и проект за подмяна на водопроводната мрежа и благоустрояване на югозападния квартал на Гоце Делчев, за което кандидатстваме за финансиране. Също така приключи проектирането на резервоари за питейна вода за селата Буково и Лъжница. Това са някои от по-важните неща, които трябва да бъдат реализирани през 2019 година.

Фокус: Какви са бюджетните прогнози на Община Гоце Делчев за 2019 година и в кои сектори ще бъдат насочени най-много инвестиции?

Владимир Москов: Подсигурени са основните дейности в Общината през 2019 година. За съжаление намаляват местните приходи, най-вече от продажби на общински имоти. Това е един сериозен източник на приходи, който намалява и сериозно трябва да мисли държавата ни за осигуряване на сигурен приходен източник в общините, с които да осигурява бъдеща стабилност. Най-много инвестиции предвиждаваме в асфалтиране и благоустрояване на улици, както и в опазване на околната среда.

Натали СТЕФАНОВА