Владимир Москов, кмет на Община Гоце Делчев: Данъчната кампания тази година стартира по различно време за различните видове данъци

Владимир Москов, кмет на Община Гоце Делчев, в интервю за Радио „Фокус“-Пирин

Фокус: Кога стартира данъчната кампания на Община Гоце Делчев?

Владимир Москов: Данъчната кампания в Община Гоце Делчев тази година стартира по различно време за различните видове данъци, поради новите изменения в данъка за моторни превозни средства и влизането им в сила. Данъчната кампания за патентния данък стартира на 1 януари. Кампанията за недвижимите имоти стартира на 4 февруари, а в средата на месец февруари стартира данъчната кампания за данък моторни превозни средства.

Фокус: До кога жителите на града ще могат да се възползват от намалението при по-ранно плащане на данъците?

Владимир Москов: Гражданите могат да се възползват от възможността да изплатят пълния размер на данък недвижими имоти и такса битови отпадъци до 30 април и да получат 5% отстъпка. След тази дата гражданите ще могат да заплатят данъците си на 2 равни вноски – до 30 юни и до 31 октомври.

Фокус: Как протичат данъчните кампании през миналите години? С всяка година има все по-голям успех или напротив?

Владимир Москов: От няколко години работим за събирането на местните данъци и такси и в четирите по-големи села на територията на Общината като имаме изнесени работни каси. Това от една страна улеснява жителите на населените места, а от друга пести време, като се разпределя и тежестта между самите служители, които са ангажирани със събирането на данъците. Включихме възможност за плащане на данъците и на касите на EasyPay, както и в интернет платформата Epay, и то от всяко населено място в страната.

Фокус: Каква е сумата от събраните данъци през 2018 година?

Владимир Москов: 2 010 000 лв. имаме събрани от местни данъци и 1 566 000 лв. от такса битови отпадъци, като общата сума е 3 576 906 лв.

Фокус: Какви мерки предприема Общината срещу нередовните платци?

Владимир Москов: По-конкретно отдел „Местни данъци и такси“ работи с четирима частни съдебни изпълнители и публични изпълнители от НАП. Всички задължения на нередовните платци се изпращат за принудително събиране, сега и с online достъпа от страна на НАП за задължения за местни данъци и такси, всяко данъчно задължено лице може да си проверява задълженията по всяко време. Преди да предприемем всичко това, се разговаря с хората, които се бавят с плащането, като се информират и по електронен път или писмено. След 2-3 опита, когато вече няма действие от страна на данъкоплатците, тогава се пристъпва към принудително събиране.

Фокус: Има ли системни нередовни платци, които не са плащали от години и какво се предприема спрямо тях?

Владимир Москов: За съжаление има – това са фирми, които през годините са изпаднали в несъстоятелност или в производство по ликвидация. Там задълженията са преминали към назначените от съда синдици и ликвидатори. Можем да действаме с тях само и единствено чрез позволените от закона средства.

Фокус: Има ли промяна в цените на данъците, съответно къде има увеличение и къде намаляване в дължимата сума?

Владимир Москов: Има. Използва се формула за определяне на данък превозни средства. В тази връзка Общинският съвет прие най-ниските ставки по Закона за местни данъци и такси. Има и промяна в такса битови отпадъци, тъй като разходите следва да са равни на приходите и се наложи таксата да бъде леко променена в 9 от населените места на територията на Общината. В останалите населени места няма промяна.

Фокус: Какви са очакванията Ви за Данъчна кампания 2019?

Владимир Москов: Очакваме събираемост 86-90% за 2019 година, като така ще се опитаме да постигнем колкото се може по-висок резултат, тъй като колкото повече събрани данъци има, толкова повече дейности може да изпълни Общината и да си изпълни ангажиментите към населението и към исканията на хората – и за качество, и за чистота, и за качество на средата, и за мероприятия, свързани с благоустрояване на града и села. Така че една част от тези действия са зависими от парите, които ще събере администрацията.

Натали СТЕФАНОВА