Владимир Москов, кмет на Община Гоце Делчев: С два проекта по програмата за трансгранично сътрудничество ще ремонтираме  вътрешно отделение на МБАЛ „Иван Скендеров“ и ученическия лагер в село Попови ливади

Снимка: Община Гоце Делчев

На церемония в Министерството на регионалното развитие и благоустройството на 12 юли бяха връчени  договори на бенефициенти по втората покана за набиране на проектни предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество  ИНТЕРРЕГ – ИПП между Република България и Република Северна Македония. На нея присъства и кметът на община Гоце Делчев Владимир Москов, който подписа и получи договорите за изпълнение на два проекта – за ремонт на вътрешно отделение в МБАЛ „Иван Скендеров“ и изграждане на фотоволтаична инсталация за автономно захранване на болничния комплекс, а вторият за ремонт на ученическия лагер в село Попови ливади. В интервю за Радио „Фокус“ – Пирин кметът на Община Гоце Делчев Владимир Москов разказва повече за двата проекта.

Фокус: Г-н Москов, на церемония в Министерството на регионалното развитие и благоустройството бяха връчени договори на бенефициенти по втората покана за набиране на проектни предложения по програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ между Р България и Р Северна Македония. Тогава стана ясно, че Община Гоце Делчев ще реализира два договора. Разкажете ни повече какво точно ще се случи в рамките им.

Владимир Москов: Това са два проекта по програмата за трансгранично сътрудничество с Р Северна Македония. Първият от тях е свързан с Многопрофилна болница за активно лечение „Иван Скендеров“ и е с бюджет 400 хил. лв. Проектът предвижда обновяване на ВиК системата и електрическата инсталация, както и ремонт на „Вътрешно отделение“ на болницата, изграждане на фотоволтаична инсталация за автономно захранване на болничния комплекс. С този проект ще се подобрят условията както за пациентите, така и за медицинския персонал на лечебното заведение в отделението. Като цяло очаквам да се реализират значителни икономии за болницата чрез използването на енергия от фотоволтаична инсталацията. Очакваме 5 – 7 хил. лв. икономии от ток годишно  за болницата. Най-важното е, че ще има много по-добри условия за пациентите и за работещите в отделението. Този проект, както и следващия, за който ще говорим е подготвен от експертите в общината и се реализира в партньорство с болницата в град Щип, Р Северна Македония. Вторият проект предвижда ремонт и обзавеждане на основната сграда на ученическия лагер в село Попови ливади, който се намира в Пирин планина и е подходящ за настаняване на деца, ученици и младежи. Стойността на проекта е 500 хил. лв. С тази инвестиция ще се обнови базата и ще се даде възможност за ефективното ѝ използване. Дейностите по проекта предвиждат обособяването на посетителски център за запознаване на младите хора по теми, свързани с опазване на околната среда, облагородяване на подходите и дворното пространство на ученическия лагер. Капацитета за настаняване е до 30 деца. Предвижда се организирането на съвместни мероприятия между партньорите, както и тематични посещения на ученици от двете общини. Тук е мястото да кажем, че партньор по този проект ни е Център за развитие на източния планов регион, град Щип, Р Северна Македония. Проектът е огледален и от македонска страна, като от македонска страна се предвижда реконструкция на историческа сграда, която се намира в община Кочани. Тя ще бъде превърната в мултикултурен център. И този проект също е подготвен и защитен от експертите на Община Гоце Делчев. Надяваме се, че и с двата проекта ще подобрим социалната, също и образователната инфраструктура на територията на общината. Трябва да кажа и това, че това всъщност е първата голяма инвестиция, която ще бъде реализирана в ученическия лагер в село Попови ливади. Самият ученически лагер е едно емблематично място за всички нас от Гоце Делчев, място, в което са почивали и са полазвали услугите стотици деца в годините. За съжаление през последните години нямаше възможност да се реализира и да се подобри базата. Надяваме се, че с тази сериозна инвестиция ще успеем да подобрим базата, а след това ще остане да се подновят бунгалата, които са на територията на лагера. Другото, което искам да кажа, че по програма с Гърция, там ще се реализира още един проект. Това е посетителски център, в който ще се създадат условия за промоциране Пирин планина и защитата на животинските, както и растителните, така че това ще ни даде още една възможност за подобряване условията за почивка и отдих, също и за образователни дейности на територията на лагера. В дните и месеците, когато няма занимания и посещения от млади хора, базата ще може да се полазва и от по-възрастните жители на Община Гоце Делчев.

Фокус: Какви са сроковете, в които трябва да започнат дейностите и по двата проекта?

Владимир Москов: Започваме с процедурите по обществените поръчки за определяне на изпълнител и при нормално развитие на нещата, то до нова година може да се реализират дейностите по ремонта на вътрешното отделение на болницата. С лагера нещата стоят по същия начин, тоест ако процедурите преминат нормално до края на септември ще стартираме работа. Идеята е най-късно до пролетта да приключим, защото ако влезем в зимата, то в планината е по-трудно да се работи. Това означава, че ако започнем по-късно ще трябва да спрем за малко и да довършим строителните дейности през пролетта. Важното е, че проектите са одобрени и са важни за инфраструктурата на Община Гоце Делчев.

Фокус: А във връзка с ремонта на вътрешното отделение ще се налагат ли някакви ограничения в неговата работа?

Не, няма да се налагат. Ще се направи режим на работа, чрез който ще се полазват и съседните отделения, така че да не се спира дейността на отделението и да може да се предоставя услугата, която е необходима за хората от града и района, така че те да получат нормално лечение.

Ливия НИНОВА