Влошеното качество на въздуха е основното оплакване на гражданите, които подават жалби в РИОСВ – Велико Търново  

Велико Търново. Седем сигнала са постъпили на „зеления телефон“ и електронната поща на Регионалната инспекция по околна среда и води във Велико Търново от началото на годината. Извършени са незабавни проверки и подателите са уведомени за резултатите и предприетите действия от инспекцията, увери за Радио „Фокус“ – Велико Търново Милка Асенова, експерт по връзки с обществеността. По- голямата част от сигналите са били за запрашаване на въздуха, неприятни миризми и горене на гуми и масла. „Проверени са търговски и промишлен обект и автосервиз във Велико Търново, производствена база в Горна Оряховица и предприятие в Павликени. Установено е, че източниците са основно горивни инсталации с термична мощност под 0,5 MW, използващи твърдо гориво . Експертите са проверили вида и произхода на горивото, което се употребява. Не е установено изгаряне на отпадъци. За тези инсталации няма определени норми за допустими емисии съгласно нормативната база и обектите не подлежат на контрол от РИОСВ“, поясни Асенова. Тя допълни и, че единствените предприятия от този тип, за чиято дейност следят инспекторите са топофикациите в Габрово и Търново. При тях отклонения не са отчетени от началото на годината.

Луиза ТРАНЧЕВА