Внесен е проектът на подробен устройствен план за участъка от пътя Видин-Ружинци за разглеждане и одобрение в Министерството на регионалното развитие и благоустройство  

Внесен е проектът на подробен устройствен план за участъка от пътя Видин-Ружинци за разглеждане и одобрение в Министерството на регионалното развитие и благоустройство. Това стана ясно на провелото се днес заседание на Регионалния съвет за развитие на Северозападния район, председателстван от Албена Георгиева – областен управител на област Видин, съобщиха за Радио „Фокус“ – Видин от областната администрация. .Средата на месец юли е индикативния срок за обявяване процедурата за избор на изпълнител за участъка Видин-Ружинци. Обектът Видин-Ботевград е национален обект и е изключителен държавен приоритет. Подготовката на целия проект е част от Оперативна програма и върви изключително ритмично и по предварително уточнения график. Това каза представителят на Агенция „Пътна инфраструктура“ Диана Манева, която днес участва на заседанието. „Искам да благодаря изключително много на областния управител Албена Георгиева, с чието съдействие и координация с петте общини, които се засягат от този обект, ние успяваме да се справим, въпреки, че обекта е изключително тежък“, подчерта Манева. Тя допълни още, че това е най-дългият обект в инвестиционната програма на АПИ – почти 60 км., на територията на 5 общини – Видин, Грамада, Макреш, Димово и Ружинци. Представителят на АПИ отбеляза, че днес проекта на подробен устройствен план на обекта е внесен със заявление в Министерството на регионалното развитие и благоустройството. „Експертният съвет ще бъде насрочен в едноседмичен срок и ще се проведе заседание, на което ще бъдат поканени да присъстват областният управител Албена Георгиева и кметовете на петте общини от област Видин, засегнати от обекта“, каза още Диана Манева. Тя допълни, че след това ще се очаква постановяване на заповед на министъра за одобряване на проекта. След одобряване на проекта предстои възлагане на оценка за определяне на равностойно парично обезщетение, по реда на закона за държавната собственост, за принудително отчуждаване на засегнатите от проекта имоти и постановяване на отчуждителен акт, който ще бъде решение на Министерски съвет. „Засягат се много имоти, с много собственици, индикативният срок, в който бихме могли да очакваме постановяване на решение на Министерски съвет е края на август или началото на септември“, уточни представителят на АПИ.

В заключение Диана Манева информира, че към момента АПИ е изготвила цялата тръжна документация, която миналата седмица е представена в МРРБ за преглед и одобрение и в момента, в който бъде приета от нашия първостепенен разпоредител, ще бъде обявена процедурата за избор на строител и строителен надзор, като отбеляза, че индикативния срок за започване на процедурата е средата на месец юли.