Водните количества на реките в Западнобеломорския басейн са под праговете за внимание

Водните количества на реките в Западнобеломорския басейн са под праговете за внимание, сочи справка на сайта на Националния институт по метеорология и хидрология. Днес и през следващите три дни не се очаква съществено изменение в състоянието на наблюдаваните реки. Водните количества на реките в басейна ще бъдат под праговете за внимание.