Водолюбиви птици от 30 вида зимуват във влажните зони на област Пазарджик

Пазарджик. 857 водолюбиви птици от 30 вида зимуват по поречието на Тополница, в язовири и рибарници в област Пазарджик, установиха специалисти и експерти от РИОСВ и БДЗП при среднозимно преброяване на водолюбивите птици през уикенда. Това съобщи за Радио „Фокус“ – Пазарджик Цветана Чочева от Екоинспекцията. Тя отбеляза, че вай-многобройни тази година са птици от видовете: зеленоглава патица – 250, лиска – 153, малък гмурец – 103, голям корморан – 71, полско врабче – 50, каролинско зимно бърне – 35, сива чапла – 30, сврака – 29, ням лебед – 22, полско врабче – 20, фиш – 16, сива овесарка – 10. Установени са и екземпляри от видовете: голяма бяла чапла, сива врана, сойка, малък пъстър кълвач, обикновен мишелов, черношипа ветрушка, жълтокрака чайка, посевна врана, зимно бърне, обикновенна и планинска чинка, сврака, малък ястреб, бяла стърчиопашка, поен дрозд и гарван гробар. Числеността на установените видове птици във водоеми в Р България при обработени от БДЗП около 70% от данните е 361 933 индивиди, докато през 2018 година са наблюдавани едва 130 000 индивиди.

Ваня НИКОЛОВА