Водоснабдителното дружество в Стрелча ще извърши хиперхлориране на водата

Пазарджик. Водоснабдителното дружество в Стрелча ще извърши хиперхлориране на водата, съобщиха от община Стрелча. „ВиК-С” – Стрелча уведомява гражданите, че във връзка с падналите дъждове, влошеното качество на водата и почистването на водопроводните съоръженията, в дните от 27.06.2019 г.до 29.06.2019 г. /четвъртък, петък и събота/ включително, ще бъде извършено хиперхлориране на на водовземните  съоръжения, довеждащия водопровод, съоръженията в пречиствателната станция и вътрешната мрежа на град Стрелча. През периода на дезинфекция и обеззаразяване водата ще бъде негодна за пиене.