Военен съд – Сливен организира „Ден на отворените врати“

Военен съд – Сливен организира „Ден на отворените врати“, който ще се проведе на 12 април, петък, от 09.00  до 16.00 часа в сградата на Военен съд – Сливен, бул. Георги Данчев 1. Това съобщиха от институцията. Инициативата е  под надслов ,,140 г. от създаване на първите военни съдилища в България. Военните съдилища като специализирани съдилища в системата на съдилищата от общата юрисдикция. Място, значение и роля на Военен съд – Сливен в съвременното военно правораздаване.“ Тя  се осъществява ежегодно с цел популяризиране дейността на съда и повишаване правната култура на гражданите.

В рамките на събитието, гостите ще бъдат запознати с историята, функциите, структурата на институцията и работата на съдиите и съдебната администрация.