Връчиха сертификата за изпълнението на помпената станция за отпадъчна вода Дивдядово с напорен колектор гр. Шумен

Връчиха сертификата за изпълнението на помпената станция за отпадъчна вода Дивдядово с напорен колектор гр. Шумен, предаде репортер на Радио „Фокус“- Шумен. Официалната церемония по откриването на обекта се състоя в сградата на общината, в присъствието на инж. Боян Тодоров, заместник- кмет „Строителство и екология“, инж. Илияна Бонева, представител на фирмата за строителен надзор, инж. Галин Ганчев, ръководител на експлоатационен район във ВиК- Шумен, инж. Дарина Маринова, ръководител на обекта. Дейностите включват изграждане на довеждащ колектор, отливен канал, дъждопреливник, външно ел. захранване, път до обекта, тласкател от помпената станция до съществуващия главен колектор за отпадни води, захранващ външен водопровод. Обектът е изграден в рамките на проект „Интегриран воден цикъл на град Шумен-ІІ етап“ по ОП „Околна среда 2007 – 2013г.“ и  проект „Интегриран воден цикъл на град Шумен-ІІ етап-втора фаза“ по ОП „Околна среда 2014 – 2020г.“. Изграждането на помпената станция за отпадъчна вода Дивдядово ще допринесе за предпазване на яз. „Соари“, а оттам и река Камчия, от замърсяване с изхвърляните, непречистени канализационни и промишлени води, минимизиране на вредните въздействия върху околната среда и рисковете за общественото здраве на населението, намаляване на неотвежданите, непречистени канализационни води.

Ивелина ИВАНОВА