Връчиха 60 удостоверения за основно образование в Пещера по проект „Нов шанс за успех“

Пазарджик. В салона на читалище „Развитие“ в Пещера се проведе заключителния етап на Проект „Нов шанс за успех“, съобщиха за Радио „Фокус“ – Пазарджик от община Пещера. Екипите на  ОУ „Л. Каравелов“ и НУ „М. Куманов“ връчиха 60 удостоверения за валидиране на компетентности за основна степен на образование. На тържествената церемония присъстваха кметът на община Пещера Йордан Младенов и д-р Николай Пенев- председател на Общинския съвет. Гости на мероприятието бяха Евгения Костадинова- ръководител на проекта, Валентина Кайтазова – началник на РУО- Пазарджик, Ваня Георгиева, Ваня Апостолова и Ружа Семерджиева – координатори на проекта. Кметът връчи удостоверенията на част от възпитаниците по време на церемонията. Проект „Нов шанс за успех”, „Ограмотяване на възрастни – фаза 1” по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” надгражда изпълнения проект „Нов шанс за успех“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси (2007- 2013)“, по време на който е разработен и приложен в практиката цялостен модел за обучение на възрастни. Основна цел на проекта е да бъде улеснен по-нататъшният достъп до общообразователна и професионална подготовка и съответно до участието на пазара на труда. В изпълнение на проекта са проведени курсове за ограмотяване и придобиване на компетентности от прогимназиалния етап. Проект „Нов шанс за успех” се изпълнява с асоциирани партньори – Министерството на труда и социалната политика, Агенцията по заетостта и Държавната агенция за бежанците. Ангажиментите на МОН и на асоциираните партньори са описани в споразумение, подписано от всяка от институциите.
От своя страна Агенцията по заетостта е конкретен бенефициент по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Обучение на възрастни, преминали курсове за ограмотяване” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (2014-2020). Основната цел на този проект е интеграцията на едни от най-уязвимите групи на пазара на труда, а именно лицата в трудоспособна възраст, които са с основно и по-ниско образование или са без образование.

Ваня НИКОЛОВА