Всеки 10- ти жител на Сливенска област е бил официално безработен през 2018 г.

Намаление на регистрираните безработни през  2018 г отчитат екпертите от Бюрото по труда в Сливен  . Общо регистрираните са били малко над 8 хиляди души, като намалението спрямо 2017 г. е с 1600. Това съобщи пред Радио „Фокус“ – Сливен , съобщи Росица Хаджиева, началник отдел „Посреднически услуги“.

Средногодишното равнище на безработицата в областта е 10,28%. По този показател Сливенска област се нарежда на 21-во място по безработица в страната.

Най-високо средногодишно ниво на безработица в областта през 2018-а е отчетено в община Котел – 28,5%, а най-ниско в община Нова Загора – 5,7%.

От тази година приемът на документи в бюрата по труда ще става при облекчен режим, съобщи още Росица Хаджиева.

„Отпада изискването при регистрация лицата да представят документи, удостоверяващи общ или служебен стаж, или осигурителен стаж. При необходимост Агенцията по заетостта ще получава информация от Националния осигурителен институт по служебен път“, обясни тя.

Най-търсените специалисти и работници през отминалата година са били за длъжностите: учители, шофьори, готвачи, камериерки, сервитьори, сезонни и общи работници.