Все по – малко книги се издават в Сливенско

снимка: pixabay.com

19 книги с тираж 3 хил. и 3 брошури с тираж хиляда броя са издадени през 2018 г. в област Сливен. Това съобщиха от Териториалното статистическо бюро.

В сравнение с 2017 г. броят на издадените заглавия на книги намалява с 24.0%, а средният тираж на една книга за областта през 2018 г. е 150 броя, като през предходната година е бил 238.

Броят на издадените заглавия на брошури също намалява с 62.5% през отчетната година, като средният тираж  на една брошура за областта е 400 броя.

В област Сливен относителният дял на броя на книгите е 0.2% спрямо общия брой за страната, а броят на брошурите – 0.3%.

През 2018 г. е издаван 1 регионален вестник с годишен тираж 4.9 хиляди. Спрямо предходната година броят на вестниците остава непроменен, а тиражът им намалява с 2.0%.

Спрямо годишния тираж на регионалните вестници общо за страната относителният дял на област Сливен е 0.03%.

 

[1] Отношение на общия тираж към броя на издадените книги и брошури.