ВСС поощри административния  ръководител  на Апелативна прокуратура – Велико Търново Огнян Басарболиев с отличие „личен почетен знак: първа степен “

Велико Търново.Прокурорската колегия на Висш съдебен съвет поощри  Огнян Илиев Басарболиев – административен ръководител – апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – Велико Търново, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП“, с отличие „личен почетен знак: първа степен – златен“. Това съобщиха за Радио „Фокус“ – Велико Търново от пресцентъра на Апелативната прокуратура в областния град. Високата признателност  е за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.
С решение на Прокурорската колегия на ВСС от заседание на  19 септември Огнян Басарболиев е освободен, поради подадена оставка, от заеманата длъжност „административен ръководител – апелативен прокурор“ на Апелативна прокуратура – Велико Търново, както и от длъжността „прокурор”, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, считано от 01 октомври.
До встъпване в длъжност на нов административен ръководител, Таня Недкова Иванова, заместник на административния ръководител – заместник -апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – Велико Търново ще изпълнява функциите „административен ръководител – апелативен прокурор“, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП“.
Предложението за поощряване на Огнян Басарболиев  е направено от главния прокурор на Република България Сотир Цацаров.
Огнян Басарболиев има над 27 години юридически стаж в системата на Прокуратурата на Република България.  Последователно е заемал длъжностите: младши прокурор, прокурор  и  заместник-районен прокурор в Районна прокуратура – Русе. Бил е  прокурор и заместник-окръжен прокурор в Окръжна прокуратура – Русе. В два последователни мандата  е административен ръководител и окръжен прокурор на Окръжна прокуратура- Русе. От  17 юли 2014 г., с решение на Висш съдебен съвет е административен ръководител- апелативен прокурор  на Апелативна прокуратура-Велико Търново. Има ранг „прокурор“ във ВКП и ВАП“.
Мария НЕДЕВА