Встъпителна пресконференция по проект „Изграждане на нови социални жилища в град Смолян“ ще са проведе на 6 февруари

На 6 февруари от 11.00 часа в зала 247 в сградата на Общинска администрация гр. Смолян ще се проведе пресконференция по проект № BG16RFOP001-1.022-0003-C01 „Изграждане на нови социални жилища в град Смолян“  който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Това съобщиха от община Смолян.