Втори регионален форум за социално предприемачество ще се проведе в Югозападен университет „Неофит Рилски“

Благоевград. Втори регионален форум за социално предприемачество ще се проведе в Югозападен университет „Неофит Рилски“. Това съобщиха за Радио „Фокус“ – Пирин от висшето учебно заведение. Събитието се организира от Министерството на труда и социалната политика и Националният съюз на трудово-производителните кооперации, в партньорство с ЮЗУ „Неофит Рилски“. То ще се проведе в зала 114, Учебен корпус № 1. Ежегодно НС на ТПК и Министерството на труда и социалната политика в съответствие на Плана за действие по социална икономика 2016 – 2017 г. на Министерския съвет, организират Регионален форум за социално предприемачество. Първото му издание през 2018 г. се проведе в градовете Варна, Благоевград и София.

Целта на форума е повишаване осведомеността на заинтересованите страни и обществеността относно същността и функционирането на социалната и солидарна икономика, създаване на партньорства и разпространение на добри практики в сферата на социалното предприемачество.

Инициативата обхваща конференции и кръгли маси. Представят се актуалните политики, тенденции за развитие, научни достижения и добри практики в областта на социалното предприемачество.

Сред участниците са представители на община Благоевград, регионалните представителства на държавните институции, ангажирани с провеждането на държавната политика за развитие на социалното предприемачество, социални предприятия, представители на научните среди и местната общност.

Представянето на продукти на социални предприемачи от региона е проява, предоставяща възможност на социалните предприятия да демонстрират своите възможности, а местната общност да се запознае с техните достижения.

Регионалните форуми за социално предприемачество са средство да се достигне до социалните предприятия, които предоставят локално своите продукти или услуги. Популяризирането на тяхната дейност в района, в който те оперират мултиплицира положителните резултати от форума чрез насърчаване на съпричастност в местната общност.