Във Варна започна кампанията по плащане на местните данъци и такси

Във Варна стартира кампанията за плащане на местните данъци и такси. Това съобщиха за Радио „Фокус“ – Варна от ресорната дирекция. Гражданите могат да платят дължимото за данък върху недвижимите имоти, такса за битови отпадъци и  данък върху превозните средства на две равни вноски до – 30 юни и до 31 октомври. На предплатилите задълженията си за цялата година до 30 април се прави отстъпка от 5%. Патентният данък се плаща на 4 равни вноски до 31 януари, до 30 април, до 31 юли и до 31 октомври. За туристическия данък срокът на внасяне е до 15-то число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките.

Диана СТОЕВА