Във Варна ще се проведе ден на отворените врати в Административен съд

15-ти ноември е датата, която определи тази година Административен съд – Варна за провеждането на инициативата „Ден на отворените врати“ в съда, която е в изпълнение на годишната програма на ВСС за повишаване правната култура на гражданите и запознаване обществеността с дейността на органите на съдебната власт. Това съобщиха от пресцентъра на съда. Дванадесет поредни години съдът отваря своите врати в навечерието на 16 ноември, който е обявен за Международен ден на толерантността.  При избора на темата – „Съдът и младите хора в отворен и толерантен диалог“, сме водени от идеята, че толерантността не означава да ни приемат безрезервно и безкритично, а да оставим на другите същото право, което изискваме за себе си – да бъдем приети за равен диалог, да бъдем изслушани и видени такива, каквито сме. Да възпитаваме у младите хора уважение към чуждата гледна точка, откритост, добронамереност, диалог без предразсъдъци. Без да губим критичното си мислене, да говорим на езика на доверието, взаимното уважение и разбирателство, като информираме открито и на достъпен език обществеността за работата на съда и изграждаме доверие в неговата работа. От 9.00 до 16.30 ч. гражданите ще имат възможност да посетят съда на ул. „Никола Вапцаров“ 3А.  Поканени са ученици от Варненска търговска гимназия и студенти от Икономически университет – Варна, за да се запознаят с работата и функциите на съдебните служби, със съдебните процедури и със спецификата на работата на магистратите и служителите.