Във Велико Търново бяха представени два проекта, свързани с екологосъобразното събиране на отпадъци

Велико Търново. Във Велико Търново бяха представени два проекта, свързани с екологосъобразното събиране на отпадъци, по които ПУДООС е изпълнителна агенция. Това каза за Радио „Фокус“-Велико Търново Виктория Белоконска, координатор на проекта „Пилотни модели за екологосъобразно събиране и временно съхранение на опасни битови отпадъци“. Тя обясни, че основната полза от завършването на проекта, който тя ръководи е, че битовите отпадъци, които са с опасни свойства и попадат в общия поток на битовите отпадъци и след това в депата, които са построени в България, ще бъдат отклонени.

„Идеята е хората да се научат да събират разделно и да ги предават на специализирани площадки, които ще се изградят благодарение на проекта. Очакването на швейцарските партньори е идеята да се мултиплицира и на национално ниво, тоест натрупаният положителен опит да се разпространи и в други общини. Именно заради това вчера дискутирахме темата и във Велико Търново, където бе основно представен проекта за „Екологосъобразно обезвреждане  на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност“. В същото време използвахме възможността да  презентираме и представим и нашия проект за опасните битови отпадъци. Това е именно една от стъпките, които предприемаме за мултиплициране на ефекта на проекта на национално ниво“, обясни Белоконска.

На срещата е станало ясно, че в рамките на проекта “Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност”, финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество, от територията на област Велико Търново са премахнати 614 тона опасни отпадъци като пестициди и препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност. Те са събрани от складове във Велико Търново, Горна Оряховица, Павликени, Стражица, Сухиндол и с. Вардим, като опасните отпадъци са предадени за обезвреждане в чужбина.

Рени АТАНАСОВА