Във Велико Търново ще бъде представена процедура „Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове“

Велико Търново. На 24 октомври от 10.00 часа в зала „Царевец“ на хотел „Премиер“ – гр. Велико Търново ще се проведе информационен ден за представяне на процедура „Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове (РИЦ)“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) 2014-2020. Условията за кандидатстване по процедурата ще бъдат представени от експерти от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ в Министерството на икономиката, в качеството на Управляващ орган на ОПИК 2014-2020. Това съобщи за Радио „Фокус“-Велико Търново Светослав Стефанов, експерт „Комуникация, информация и логистика“ в Областния информационен център в старата столица.

Основната цел на процедурата е изграждане и развитие на съвременна научноизследователска и иновационна инфраструктура за провеждане на приложни изследвания от отворен тип, способстващи за ускорено икономическо и социално развитие на българските региони. Фокусът на процедурата е върху създаването на работещо партньорство между бизнеса и науката в полза на регионалната икономика.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 115 646 637 лева. Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ е 1 500 000 лева, а максималният размер, за който може да се кандидатства възлиза на 7 000 000 лева.

Допустими по процедурата са само кандидати-обединения, които следва да са регистрирани след 31.12.2018 г. и да включват в състава си минимум три юридически лица регистрирани по Търговския закон. Задължително се изисква и участието на поне едно висше учебно заведение/научноизследователска организация или техни звена/институти. Допустимо е членове на обединението да бъдат също така неправителствени организации, общински и областни администрации. Крайният срок за кандидатстване е 20 януари 2020 г.

Информационна кампания за представяне на процедура „Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове (РИЦ)“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 се провежда в периода от 17 октомври до 5 декември освен във Велико Търново и в градовете Пловдив, Русе, Варна, Благоевград, Враца, Кърджали, Смолян, Бургас и Стара Загора.

ОИЦ – Велико Търново е част от мрежата от 27 Областни информационни центрове за популяризиране на ЕСИФ и Кохезионната политика на Европейския съюз в България.

Луиза ТРАНЧЕВА