Възможностите за финансиране на демонстрационни проекти за управление на отпадъците ще бъдат представени в Кюстендил

Радио "Фокус" - Кюстендил

Кюстендил. Възможностите за финансиране на демонстрационни проекти за управление на отпадъците ще бъдат представени в Кюстендил. Това съобщи за Радио „Фокус” – Кюстендил Любомира Велинова, управител на Областен информационен център – Кюстендил. Информационната среща ще започне от 10.30 часа в офиса на центъра. Тя е на тема  „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците по Оперативна програма „Околна среда”.  Целта на процедурата е намаляване на количеството депонирани отпадъци и съответно увеличаване на дела на рециклирането на отпадъци. Дейностите, които ще се финансират по процедурата, следва да са свързани с третиране само на битови отпадъци и да се отнасят до предотвратяване на образуването им и/или за подготовка за повторна употреба, и/или за рециклирането им.

Венцеслав ИЛЧЕВ