Възобновяват учебните занятия в ремонтираната сграда на VII СУ „Найден Геров“ във Варна

От 7-ми януари, понеделник, ще бъдат възстановени учебните занятия в ремонтираната сграда на VII СУ „Найден Геров“, съобщиха за Радио „Фокус“ – Варна от общинската Дирекция по образование. Организацията на обучението ще е в две смени. Преди обед ще бъдат учениците от 1, 3, 4, 8, 9, 10, 11 и 12 клас. Със занятия следобед ще са учениците от 2, 5, 6 и 7 клас. Началото на учебните часове за първи клас е 8.00 ч., а за останалите  в първа смяна – 7.30 часа и II смяна – 13.30 часа. VII СУ „Н. Геров“ е първият от седем обекта, ремонтирани със средства по Оперативна програма“Региони в растеж“. Общото финансиране  е в размер на 16,3 млн. лв.  По време на ремонта в училището е извършено конструктивно укрепване на  сградата, поставена е фасадна топлоизолация, ремонтиран е покривът, подменена е дограмата, изпълнени са нови пожароизвестителна и оповестителна инсталации. Изградена е и достъпна среда, като е монтиран хидравличен асансьор, който ще спира на всички етажи на сградата. Поставени са и рампа и подемник за деца и възрастни с увреждания. Повече информация за организацията на учебния процес родителите могат да намерят на сайта на училището 7suvarna.com.

Диана СТОЕВА