Вълчо Чолаков, областен управител на Бургас: Водоемите в региона са подготвени да поемат пролетните дъждове и подпочвени води

Налага ли се контролирано изпускане на язовирите в областта, какво е тяхното състояние и как пролетните дъждове ще се отразят на водните нива, Радио „Фокус“-Бургас разговаря с Вълчо Чолаков, областен управител на Бургас

 

Фокус: Г-н Чолаков, имате ли обобщена информация от различните собственици на язовирите в Бургаска област за състоянието на водоемите и повишени ли са нивата им предвид дъждовете?

Вълчо Чолаков: 304 язовира има на територията на Бургаска област. Три от тях са държавна собственост под управление на ВиК-Бургас. Това са Камчия, Ясна Поляна и Ново Паничарево, чиито води се използват за питейно-битово водоснабдяване. Към настоящия момент по информация на дружеството тези водоеми имат достатъчно свободен обем –2метра под преливния ръб. Язовир Ново Паничарево контролирано прелива през преливника с 2куб.м в секунда, което е минималното количество за този сезон. И трите язовира са под непрекъснат контрол и наблюдение. Други 9 язовира, също са държавна собственост, но се стопанисват от „Напоителни системи“АД клон „Черно море“. В тях по информация на дружеството има достатъчно свободен обем. 5 от тези язовири се изпускат контролирано. Увеличителните им съоръжения са в изправно техническо състояние. Язовирите са под непрекъснато наблюдение, няма опасност да прелеят и да бъде обявена бедствена ситуация. Язовир „Мандра“ е с осигурен свободен обем от около 30%, като се предвижда контролирано изпускане.  Останалите 292 обекта са публична общинска собственост или на сдружения за напояване на частни лица. До всички тях сме изпратили напомнителни писма за поддържане на съответните нива на язовирите, така че при силен сбор на води да не се получава преливане на язовирите. Искам да внеса едно пояснение какво означава потенциално опасен язовир. Това е  този язовир, който с местоположението си, независимо от техническото му състояние, при внезапно скъсване на язовирната стена представлява опасност за намиращите се под него населени места, автомагистрални и първокласни пътища, ж.п. линии или други важни стопански обекти. По отношение на всички тези така наречени потенциално опасни язовири са взети всички необходими мерки да няма преливане и да няма скъсване на техните стени. Освен язовирите, на територията на областта има 22 големи реки с обща дължина над 1200 км. Над 65 са критичните участъци извън урбанизираните територии. Знаете, правим две традиционни проверки на язовирите, които са  през октомври и април. Предстоят през април на язовирите и отделно на потенциално опасните места по реките, като при подобряване на метеорологичните условия продължаваме с наложената от нас практика да ползваме лица лишени от свобода които да почистват критичните участъци по реките.

Можем да се похвалим, че в сряда, 15 март 2017г., ще подпишем договор с МРРБ за почистване на част от канала Вая, който свързва езерото с Черно море. Казвам част, защото програмата, по която участваме дава възможност само за частично решаване на този въпрос, като допълнително ще търсим други средства за почистване на цялото езеро. Но и това е огромна стъпка напред за решаване на този проблем, който е над 25-годишен. Този канал не е чистен по време на демокрацията основно така, както възнамеряваме да направим за част от него.

Фокус: Предвид това, че пролетта е на прага ни, водоемите да разбирам ли, че са подготвени да поемат количеството пролетни дъждове заедно със снега, който вече е под формата на подпочвени води?

Вълчо Чолаков: Подготвени са, осигурени са такива обеми на вода в язовирите, които при прииждане на големи количества вода в тях, да не се допуска неконтролирано преливане и още по-лошо скъсване на язовирните стени или диги.

Фокус:  Как се осъществява контролът над язовирите. Разчита ли се на човешка проверка предимно или на електронни системи, които следят нивата?

Вълчо Чолаков: Разчита се и на двата способа, но човешката проверка е основен начин за извършване на контрол. Знаете, че от миналата година имам част от правомощията във връзка с контрола на язовирните стени беше възложен на Държавна агенция „Метрология и стандартизация“, така че там колегите самостоятелно също извършват проверки на язовирните стени, на тяхното техническо състояние, издават предписание и съответно налагат глоби и санкции в случай на неизпълнение.

Павлина КУЦАРОВА