Вътко Червенков, ПГИМ: След изпълнението на проект по програма „Региони в растеж” гимназията ще отговаря на съвременните европейски и световни изисквания за истинско обучение

Професионалната гимназия по икономика и мениджмънт (ПГИМ) в Пазарджик спечели проект по програма „Региони в растеж”. За това какво ще бъде извършено по този проект и какви други новости предстоят в гимназията Радио „Фокус” – Пазарджик разговаря с Вътко Червенков, зам.-директор на учебното заведение.

 

Фокус: Господин Червенков, кажете ни какво предстои да бъде извършено по проекта, спечелен от вас, по оперативната програма „Региони в растеж”?

Вътко Червенков: Този проект включва няколко неща. Интересното и гордостта ни е, че ни разрешиха ново строителство. Тоест, няма да ремонтираме съществуваща стара сграда, а ще направим проектиране и изпълнение на нов строителен обект, отговарящ на изискванията за спорт при учениците – физкултурен салон. Ние досега такъв нямахме. Аз вече 20 години съм в училището и борбата на цялото ръководство и учителите по физкултура беше да успеем да изградим такъв кабинет. Няколко пъти ни отказаха, стигнахме дори до Японското посолство, за да търсим финансиране и не успяхме. Сега, с изпълнението на този проект, сме включили и ново строителство на физкултурен салон. Второто е основен ремонт и функционираща открита спортна площадка в двора на гимназията. Сега се предвиждат 5 реда със седалки за зрители, 8 високи прожектора, нова настилка, дренаж на почвата, изкуствена трева на терена, издигане на мрежа, тоест съвременна спортна площадка.

Фокус: В коя част на двора се намира площадката и какво още включва проектът?

Вътко Червенков: В частта, която е озеленена. Вече имаме предвидено място и виза от главния архитект на Община Пазарджик за изграждане на физкултурния салон. Старата спортна площадка е изградена, само ще й направим ремонт. Третото е довършване, тъй като ние сме започнали, на облагородяването на дворното пространство. Ние сме започнали, подновихме плочките, направихме дрениране и отводняване на терена, но само на площта пред входа на училището. Сега по проекта е предвидено подобни дейности на цялата площ от училищния парк. Ще има покритие от червени плочи, нови бордюри,нови пейки, нови осветителни тела, озеленяване на целия терен, за което имаме проект от специална фирма. Четвъртото, което дори е по-важно от останалото, ще се осъществи вътре в сградата. Всяка една учебна стая ще бъде оборудвана с най-съвременна техника за учебна дейност – интерактивни дъски, мултимедии. В коридорите ще сложим информационни табла и в междучасията ще звучи музика. Ще има последна информация за ученици и учители, отсъстващи. На входа на училището също ще има голямо информационно табло с много показатели – температурата, влажност на въздуха, информация за отсъстващи учители и важни съобщения. Досега имаме видеонаблюдение, но само в класните стаи, учебните кабинети. По този проект ще вкараме видеонаблюдение и в коридорите. Това ще увеличи контролът и ще се следи в междучасията да няма сбивания, проблеми, нарушения, унищожаване и повреждане на материалната база, каквито случаи имаме. Тоест, вече ще обхванем цялостната дейност в училище.

Фокус: Вие бяхте първите в областта, които осигурихте специален пропускателен режим на входа на гимназията. Кажете ни повече за това.

Вътко Червенков:  Да, ние бяхме първите, които монтирахме система, която позволява в училището да се влиза само с карти със специален чип или с разрешение от страна на ръководството или преподавателите. Засега отчитаме много добър резултат, ограничен е достъпът на външни хора, което в тази усложнена международна обстановка е много важно. А и не само затова. Това ни струва около 25 хиляди лева, но доказа своята ефективност.

Фокус: В гимназията ще бъде открит и нов кабинет с компютри. С какви средства ще бъде направено това?

Вътко Червенков:  С наши средства преустроихме съществуваща бивша книжарница. Освободихме я, направихме основен ремонт и в момента я оборудваме с маси и столове. По проекта ще получим 16 персонални компютъра и там ще се провежда учебната практика на нашите ученици. Ние им осигуряваме база в реални условия да си провеждат учебната практика.

Фокус: Колко средства ще получите по проекта?

Вътко Червенков:  Около 840 хиляди лева за тези четири неща, които изброих – строително-монтажните дейности и обзавеждането на сградата. Задачата на проекта „Региони в растеж” и на Министерството на образованието и науката е да довършат в гимназии като нашата каквото е необходимо, за да може условията да отговарят на съвременните европейски и световни изисквания за истинско обучение. Такава ще стане и нашата гимназия.

Фокус: Кога ще бъде готов новият физкултурен салон и какви срокове са заложени за дейностите в проекта?

Вътко Червенков:  Проектът „Региони в растеж” ще завърши през месец април 2019 година. През тази година текат процедури за избор на изпълнител на обществените поръчки, на проектанти, следват договаряне с избрания изпълнител, което се прави от страна на Министерството на образованието и науката. Дейностите трябва да се съобразят с това, че не трябва да се пречи на учебния процес. Тоест, през това лято няма как да се случат много неща. Мисля, че основните ремонти ще са през лятото на 2018 година, с разчет всичко да е готово да месец април 2019 година. Бавно стават нещата, но важното е да се случват.

Теодора ДИМИТРОВА