Вяра Петрова, Столична община: Законът за личната помощ дава възможност на лицата, които са по настоящ адрес, да кандидатстват за асистентска услуга

Вяра Петрова, директор на отдел „Интеграция на хора с увреждания, програми и проекти“ в Столична община, в интервю за сутрешния блок „Добро утро, България“ на Радио „Фокус“

Водещ: Какви възможности предлага Столична община за интеграцията на хората с увреждания? Програмите и проектите обсъждаме в сутрешния ни блок с Вяра Петрова – директор на отдел „Интеграция на хора с увреждания, програми и проекти“ в Столична община.

Вяра Петрова: Ще разкажа абсолютно всичко, с което се занимава направление „Социални дейности, интеграция за хора с увреждания“. Ще започна, накратко ще кажа какви проекти сме изпълнили и какви проекти изпълняваме в подкрепа на хората с увреждания, за деца и възрастни. Проектите, които изпълнихме, това е един от проектите в подкрепа на деинституализация на социалните институции, предлагащи услуги за деца и в риск. Още през 2014 г. се разкриха 13 центъра за настаняване от семеен тип, 9 от които са за деца с увреждания, 4 за деца без увреждания, 2 преходни жилища и 1 защитено жилище, като общата цел на проекта беше реализирането на устойчив модел за деинституализация на деца, настанени в институции чрез  развитие на резидентни форми на услуги в общността, като дадохме възможност разбира се тези деца да бъдат в по-близка до семейната среда. Това е идеята на деинституализацията. Други проекти, които разбира се реализираме, това са по „Развитие на човешките ресурси“. В район „Слатина“ се предвижда да се изгради Център за подкрепа на лица с увреждания. Този център ще осигури една комплексна подкрепа чрез интегрирани социални услуги в общността на лица с увреждания, включително и тежки множествени увреждания и техните семейства и близки, традиционно полагащи грижи за тях чрез предоставяне на иновативната услуга. Това е заместващата грижа. Друг проект, който също изпълнява дирекцията, това е комплекс за интегрирани социални услуги за деца и семейства, който е стартирал още 2016 г. Услугите са с комплексен характер и с обособени с оглед целеви групи. Услуги за бъдещи родители, услуги за родители и семейства на деца до 3 годишна възраст, за деца от 3 до 7 годишна възраст. Другите проекти, които изпълняваме, те са по ОП „Региони в растеж“. Те са продължение за деинституализацията на грижите за деца. Интервенциите ще бъдат извършени в четири обекта. Това са в район „Надежда“, в район „Подуяне“, в район „Овча купел“ и район „Витоша“, в резултат на което ще бъдат осигурени условия за създаването на два дневни центъра за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства;  2 дневни центъра за обществена подкрепа; един дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства и други още две услуги, които ще бъдат позиционирани в район „Княжево“ на територията на район „Витоша“. Имаме Проект обновяване изграждането на социални заведения на територията на Столична община. Това е по инвестиционната програма на Столична община, това е по инвестиционната програма на Столична община за обект Кризисен център „Вяра, Надежда и Любов“. В момента е на етап оценка. Ще бъде ремонтирана и социалната услуга, която ще предостави разбира се по-качествена услуга на хората. Проектът, който преди няколко дни се подписа с Министерството на регионалното развитие и благоустройство, това е осигуряване на инфраструктура за създаване на 9 нови социални услуги в Столична община, които ще бъдат позиционирани в кв. „Княжево“ и в район „Нови Искър“, село Подгумер. Там се предвижда да бъдат разкрити 9 нови социални услуги, като 8 от тях ще бъдат в с. Подгумер на територията на Дом за пълнолетни с умствена изостаналост, като бъдат разкрити 2 нови центъра за грижа на лица с психични разстройства и 6 нови центъра за грижа  с лица с умствена изостаналост.

Водещ: Госпожо Петрова, изключително много проекти виждаме, че имате. Обаче бих искала да насоча вниманието ви към една наредба – Наредбата за предоставяне на социалните услуги – „Асистенти за независим живот“. Можете ли да ни кажете какви са условията, на които трябва да отговарят хората, които искат да се възползват от възможността да получат личен асистент? Наредбата е в подкрепа на студенти и на работещи. Как обаче?

Вяра Петрова: Освен Наредбата за „Асистенти за независим живот“, Столична община предостави редица други административни и социални услуги в подкрепа на хората с увреждания. Ако желаете, ще кажа малко повече и за тях, защото имаме и нови услуги, които предоставяме, за да мога да запозная и вашите слушатели. Но във връзка с Наредбата за „Асистенти за независим живот“, знаете предоставяме 2 услуги. Първата услуга е „Асистент за независим и активен живот“. Лицата, които могат да ползват този вид услуга трябва да са навършили 18 годишна възраст към момента на започване ползването на социалната услуга и да имат над 90 трайно намалена работоспособност определена чужда помощ, да имат постоянен адрес на територията на Столична община, а за учащи и студенти имат и/или настоящ адрес на територията на Столична община.

Водещ: Защо има разлика между тези изисквания за студентите и тези за работещите във връзка с адресната регистрация?

Вяра Петрова: Разликата е в това, тъй като наредбата иска да даде възможност на учащите, младите хора по-лесно да се интегрират в обществото, като им дава възможност в периода, в който се обучават по-бързо да се интегрират в социалния живот. Това е разликата и защо казвате има разлика? За работещите, живеещите на територията на Столична община с постоянен адрес, малко ще се върна назад, бих искала малко да кажа за самата наредба и защо наредбата изисква лицето да има постоянен адрес. Както вие знаете и слушателите, наредбата вече 10 години се предоставя, като дава възможност на хората с увреждания да учат и да работят. И тъй като националните програми по-скоро са насочени към задоволяване на ежедневните потребности и най-вече обвързан с дохода на лицето, поради тази причина още тогава ние, Столична община реши че имаме нужда от такъв вид наредба, която да предостави на този вид хора, живеещи на територията на Столична община, да могат по-лесно да отидат до местоработата си, до учебното заведение, до лечебни заведения и други подобни. Бих искала да отбележа, което не е маловажно, че финансовите средства за реализирането на Наредбата за „Асистенти за независим живот“ е изцяло от бюджета на Столична община. Това са от данъците на хората, живеещи на територията на Столична община. И поради тази причина още преди години беше направено това лицето да отговаря на постоянен адрес.

Водещ: Но такъв, госпожо Петрова, не се получава толкова лесно, този постоянен адрес не се получава толкова лесно. Има ли варианти Столична община да осигури друг вид помощ на хората с увреждани, тези които вече са били студенти, но са останали да работят в София, интегрирали са се вече и най-вече да продължат да се интегрират в обществото ни?

Вяра Петрова: Ние по тази причина правим това разделение между учащи и работещи, поради тази причина даваме на учащите през целия период, през който се обучават, за да могат да се интегрират и след това вече разбира се да останат да работят и да живеят в София. Но това, което бих искала да кажа на вашите слушатели е, че в началото на януари се прие Законът за личната помощ, която към момента се изработват методическите указания, който закон дава възможност на лицата, които са по настоящ адрес да кандидатстват за асистентска услуга. Така че аз се надявам с този Закон за личната помощ да се даде възможност и на хората, които искат да останат да живеят в София, но нямат възможност да имат постоянен адрес, да получат такъв вид помощ. Това е, което мога да кажа. Винаги, когато Столична община променя даден нормативен акт, касаещ хората с увреждания, винаги се обсъжда с хората с увреждания, с организациите, представители на хората с увреждания и това нещо, което е залегнало в наредбата е с тяхно искане, за да може Столична община, когато има някаква нужда от дадена услуга, което Законът за социално подпомагане и Правилникът го позволява всяка община в България да разкрива такъв вид услуга, да даде възможност на своите граждани да подобри техния статус на живот и всичко останало.

Водещ: Правилно ли ви разбирам, т.е. по новия Закон за личната помощ, промените които бяха приети, вече може да кандидатстват хора с увреждания, които работят в столицата, за да получат личен асистент, така ли?

Вяра Петрова: По-подробни коментари можете да получите от Агенцията за социално подпомагане, това което знам към момента е, че след като се прие Законът за личната помощ в началото на януари, към момента трябва да се изработят в определен период методически указания. Това е, което към момента мога да ви кажа. Ако желаете, имате въпроси от слушатели във връзка с повече подробности относно Закона за личната помощ, просто трябва да се обърнете към Агенцията за социално подпомагане. Те ще дадат малко повече информация, тъй като и ние очакваме тези методически указания, защото за нас е също важно, за да можем да отвърнем на всички нуждаещи се хора, както поставихте и въпроса за настоящия и постоянния адрес, където този закон, това което е описано в него, дава възможност на хората да кандидатстват по настоящ адрес в общините, където живеят.

Водещ: Дано това да е вярно, една малка надежда в душите на тези хора.

Вяра Петрова: Бих искала малко да уточня и за другите ни услуги, които предоставяме, че не всички хора може би знаят, а могат да се възползват, които живеят на територията на Столична община. Една от услугите, която ни е нова – Столична община предоставя паркомясто пред местоработата на хората с увреждания, така че по този начин дава възможност лицето спокойно да има къде да паркира пред самата месторабота. Това е една от новите ни услуги, която и съвместно с хората с увреждания сме оформили в нормативен акт. Другите те ги знаят – това са карти за паркиране в зоните за почасово платено паркиране, карти за градски транспорт, специализираният транспорт, което също ни е една хубава услуга, където преди 2 седмици увеличихме автопарка на специализираните транспортни средства. Така че хората, които не знаят и биха искали да кандидатстват, могат да се обърнат към нашите бюра за социални услуги, които са разположени на територията на районните администрации и също така към дирекция „Интеграция за хора с увреждания“. Така че ние сме на разположение, който желае може да кандидатства и да се възползва от дадената ни услуга, която предоставя Столична община.

Йоланда ПЕЛОВА