В Асеновград се проведе публично обсъждане за отчета на бюджета за 2016 година

Снимка: Информационна агенция "Фокус"

Асеновград. В сградата на Община Асеновград се провело публично обсъждане за отчета на бюджета за 2016 година. Това съобщиха за Радио „Фокус“ – Пловдив от отдел „Връзки с обществеността“ на Общината. Днес, в присъствието на кмета д-р Емил Караиванов и председателят на Общинския съвет д-р Светозар Шуманов, е бил представен доклад за изпълнението на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз от заместник-кмета по финансите Тамер Бейсимов. В него подробно са обяснени приходната и разходната част за 2016 година.
Размерът на постъпилите приходи по бюджета на Общината е 15 320 085 лв. местни приходи и 18 499 994 лв. делегирани от държавата дейности или общо 33 820 079 лв. В тази част на бюджета бяха представени приходните и разходните стойности по функциите „Общи държавни услуги”, „Отбрана и сигурност”, „Образование”, „Социално осигуряване и грижи”, „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда”, „Почивно дело и култура” и „Икономически дейности и услуги”. Капиталовите разходи по всичките функции за 2016 година са в размер на 6 921 563 лв.
В частта за изпълнението на средствата от Европейския съюз за 2016 година данните са били представени по оперативни програми – ОП „Развитие на човешките ресурси” – 832 179 лв. , ОП „Регионално развитие” – 85 800 лв., ОП „Региони в растеж” – 383 лв. За 2016 година по проекта за рехабилитация на канализационната и водоснабдителна мрежа на Асеновград са разходвани 13 305 357 лв. Отчетът на бюджета е приет и заверен без забележки от Сметна палата.
Тони МИХАЙЛОВ