В Благоевград ще се проведе информационна кампания за санирането на многофамилни жилищни сгради по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Благоевград. Община Благоевград покани всички граждани и заинтересовани страни да участват в информационна кампания за „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“ по Инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради“ по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Това съобщиха от пресцентъра на Общината.
Кампанията има за цел да представи на широката общественост изискванията за подаване на Проектни фишове във връзка с актуализацията на Инвестиционната програма на Община Благоевград и стъпките и начините за подаване на Заявления за интерес и финансова помощ от сдруженията на собствениците на многофамилни жилищни сгради до 35 самостоятелни обекта (съгласно Приложение Н към Насоките за кандидатстване).
Информационната кампания ще се проведе на 16 Януари 2019 г. от 17.00 часа в зала №5 на Община Благоевград на пл. „Георги Измирлиев“ 1.