В Бургас ще се проведе обществено обсъждане на идейния проект на Общината за изграждане на зелен амфитеатър със сцена в район „Меден рудник“

Снимка: Община Бургас

Бургас. В града ще се проведе обществено обсъждане на идейния проект на Общината за изграждане на зелен амфитеатър със сцена в район „Меден рудник“. Това съобщиха от пресцентъра на Община Бургас. Общината има желанието, а вече и идеен проект за обособяване на целогодишна благоустроена зона за културни събития – амфитеатър, подобен на „Охлюва“ в Морската градина, със сцена и озеленени околни площи. Възможното достатъчно голямо и централно място за реализацията на този проект е поляната между „Лакомата спирка“ и детска градина „Чайка“. На такава сцена биха могли да се изявяват активните читалища и талантливите деца на „Меден рудник“. На нея може да звучи музика във всякакви стилове, да се играе театър, да се рецитира.
На 6 юни 2019 г. от 17.30 часа в спортна зала „Никола Станчев“ (входа откъм паркинга срещу магазина) ще се проведе обществено обсъждане на идейния проект за обект: „Благоустрояване, изграждане на зелен амфитеатър със сцена, озеленени площи и обособяване на атракционна, търговска и обслужваща зони в УПИ I, кв. 12 по плана на зона „А“, ж.р. „Меден рудник“, гр. Бургас, ПИ с идент. 07079.651.293 по КК на гр. Бургас“. В дългото наименование на проекта се споменава, че той предвижда и обособяване на търговски обслужващи площи, които Общината да отдава под наем.
Идейната фаза ще бъде представена в четвъртък от проектантите. На обсъждането ще присъстват представители на дирекция „Устройство на територията“ и ЦАУ „Възраждане“ при Община Бургас. Заповядайте, за да се запознаете с проекта и да направите своите предложения и забележки.