В Бургас ще се състои Европейска нощ на учените, посветена на развитието на новите технологии

Снимка: Община Бургас

Бургас. Изкуственият интелект, роботиката и учебни игри са във фокуса на Европейската нощ на учените в Бургас. Програмата започва в 16.00 часа в Експоцентър „Флора“ с представяне на проекти на ученици от Професионалната гимназия по компютърно програмиране и иновации. Това съобщиха от пресцентъра на Община Бургас. Те ще покажат своите знания и умения по роботика, управление на микроелектронни компоненти и програмиране на изкуствен интелект. Официалното откриване на Европейската нощ на учените в Бургас ще се състои на същото място в 18.00 часа с приветствия от акад. Веселин Дренски – директор на Институт по математика и информатика на БАН, проф. д-р Севдалина Турманова – ръководител на Регионален център на БАН за Бургас, проф. д-р Сотир Сотиров – зам.- ректор на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“.
Интересен акцент в програмата е представянето на принципите на работа на невронната мрежа и възможностите, които тя може да предложи за автоматично разпознаване с тестове на живо. За всички активни участници в събитието са предвидени награди от организаторите. Европейската нощ на учените се превърна през годините в емблематично събитие и регулярна среща, на която учените в различните страни членки на Европейския съюз представят свои постижения и предизвикателства пред широката публика в рамките на един ден.
В България Европейската нощ на учените 2019 се осъществява с финансовата помощ на ЕК по Програмата за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“, проект K-TRIO 3 (Researchers in Knowledge Triangle), с подкрепата на екипа на проект УНИТе (Университети за наука, информатика и технологии в е-обществото), финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020. Тази инициатива има за цел да увеличи разбирането на обществото и най-вече на младите хора за върховите постижения в науката и иновациите, както и приноса на ЕК за тях. Инициативата Европейска нощ на учените 2019 е посветена на развитието на новите технологии и е включена в програмата на Деветата международна конференция „Цифрово представяне и опазване на културно и научно наследство“ – DiPP2019 (26-28.09.2019 г.).