В бюджета на община Панагюрище е предвидено изграждане на нови зони за спорт и отдих във всички училища

Пазарджик. Общата рамка на приетия бюджет на община Панагюрище за 2019 година е в размер на 23 040 643 лева и извежда на преден план мерки в областта на развитие на образованието, социалните дейности и благоустрояването на средата, съобщиха от общинската администрация. В областта на образованието е предвидено във всички училища на територията на общината ще бъдат изградени нови зони за спорт и отдих – стрийт фитнес площадки, ще бъде разработен работен проект за СУ „Нешо Бончев“ за спортна зала с най-добри стандарти за спорт, за обучението на всички първокласници е предвидено оборудване на класните стаи във всички училища с  интерактивни проектори за модерно и качествено обучение. Ще се въведат нови електронни услуги в подкрепа на родителите – за електронно записване в първи клас, за проследяване на данни за развитието на децата в предучилищна възраст – проследяване на коректното отчитане на присъствието им, данни за седмичното меню, резултати от различни диагностики за проследяване напредъка на детето.