В бюджета на община Панагюрище са предвидени средства за възстановяване и изграждане на нови инфраструктурни пространства

Пазарджик. В бюджета на община Панагюрище са предвидени средства за възстановяване и изграждане на нови инфраструктурни пространства,  съобщиха от общинската администрация. Ще бъдат обновени немалко на брой улици, квартални пространства, площадни пространства, както и увеличена зоната за отдих, развлечения, спорт в градския парк. Ръст е предвиден и на субсидиите за развитие на спортните клубове, с което тази сфера бележи значително повишаване в последните 8 години, увеличени са и средствата за дофинансиране на читалищата, на база на проектния принцип въведен през 2012 година. Кандидатстване и реализация на проекти с външно финансиране ще се реализира и през 2019 година – това са възможностите, чрез които Общината може да реализира големи инфраструктурни проекти. Разпределението на средствата за селата е извършено по прозрачен и ясен механизъм, недопускащ субективизъм и политически пристрастия. На кметовете на населени места, съвместно с изградените към тях обществени съвети, е дадено правото, като хора пряко избрани от жителите на селата и най-добре запознати с техните проблеми, да припознават своите приоритети и на тази база да ги включват в капиталовата програма. Предвидените за селата капиталови разходи са повече от събираните от тях данъчни приходи от данък недвижими имоти. Продължава да съществува проблемът с ниската събираемост на местните данъци и такси по селата.  Предоставяните на селата средства в размери над събираните от тях данъчни постъпления е солидарност, имаща за цел подобряване условията на живот в малките населени места.