В Добрич ще проведе информационна среща на тема „Европейски средства за образованието 2020“

Снимка: Община град Добрич

В Добрич ще проведе информационна среща на тема „Европейски средства за образованието 2020“, съобщиха от пресцентъра на община Добрич. Събитието е предвидено за днес от 10:00 часа в голямата заседателна зала на Община град Добрич, ет. 2, като екипът на Областен информационен център – Добрич е в партньорство с Община град Добрич.
Ще бъдат представени възможностите за кандидатстване в сектор „Училищно образование“ и „Професионално образование и обучение“ по Ключова дейност 1, и 2 на Програма „Еразъм+“. Екипът на областен информационен център – Добрич ще представи други възможности за финансиране с европейски средства за 2020 г. за образователни организации.

Като лектори на събитието потвърдиха участие Ралица Янкова и Юри Константинов, експерти от Центъра за развитие на човешките ресурси, София – Национална агенция за България по администриране на Програма „Еразъм+” за периода 2014-2020. Ще се представят практическите насоки за попълване на формуляра и документите към него, финансови аспекти на кандидатстването и добри практики. Поканени са да присъстват представители на училища, детски градини, висши училища, други образователни организации, медии и др.
Участието в срещата е безплатно.

ОИЦ – Добрич е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.