В Карлово се проведе кампания за превенция трафика на хора

КарловоВ зала „Васил Караиванов“ на община Карлово се проведе кампания за превенция трафика на хора. Това съобщиха от Община Карлово. Председателят на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни лица-Карлово откри срещата. По покана на Местната комисия – Карлово, Местната комисия за борба срещу трафика на хора – Бургас представи клип за превенция трафика на хора с цел сексуална експлоатация. Росица Янева, секретар на комисията разясни на присъстващите какво е трафик на хора, видовете трафик, опасностите, които дебнат не само деца, ученици, но и нас възрастните. Тя даде примери от своята практика за жени, преминали през ада на сексуалното робство, за хора попаднали в плен на трудова експлоатация.  Доброволците Габриела Христова и Деян Петров, участници в клипа, разказаха за своята дейност, за удовлетворението от това да запознаваш хората с проблемите на трафика на хора. Янева предостави информационни и обучителни материали. В края на дискусията тя акцентира и на безопасното използване на интернет и превенция на престъплението сексторшън (sextortion): форма на сексуално изнудване, при което снимки или видео със сексуално съдържание, се използват за насилственото принуждаване на малолетни и/или непълнолетни лица да изпълняват извратени сексуални желания на педофили. Трафикът на хора е сериозен проблем и засяга стотици хора по света. Наша задача е да бъдем информирани, да се предпазим и да сигнализираме при съмнение за трафик на хора.