В Котел удължиха срока за кандидатстване за съдебни заседатели

Удължава се срокът за подаване на документи за участие в процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели при Районен съд-Котел до 12 август. Това съобщиха от Общинския съвет в града.

Общински съвет-Котел откри процедура за определяне на двадесет и двама съдебни заседатели, мандат 2020г.-2024г. Предвид недостатъчния брой заявления за участие в процедурата подадени до изтичане на крайния срок, председателят на Общински съвет-Котел Христина Чолакова е внесла предложение за удължаване на срока за подаване на документи за участие в процедурата до 12.08.2019г., което ще се разгледа на юлското заседание на съвета. Документите се подават в деловодството на Общински съвет-Котел, в сградата на Общинска администрация-Котел, пл.“Възраждане“ № 1, всеки работен ден от 8:00 ч. до 17:00 часа.
На интернет страницата на Община Котел е обявена откритата процедура,правилата за нейното провеждане, изискванията към кандидатите, необходимите образци и документи.