В края на третото тримесечие на 2019 г. в частния сектор са работили близо 69% от всички наети в областта

Снимка: Pixabay.com

Велико Търново. В края на третото тримесечие на 2019 г. в частния сектор са работили 68.4% от всички наети в област Велико Търново. Това съобщи за Радио „Фокус“-Велико Търново Михаилка Григорова, експерт в Териториално статистическо бюро – Север, отдел „Статистически изследвания”. Тя уточни, че по предварителни данни на отдел „Статистически изследвания – Велико Търново”, наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на септември 2019 г. намаляват с 0.3% спрямо края на юни 2019 г., и са 67.4 хиляди. „

Спрямо края на предходното тримесечие най-голямо намаление на наетите се наблюдава в дейност „Хотелиерство и ресторантьорство” – с 8.0%. Най-голямо увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в икономическите дейностите „Строителство” – с  5.8% и „Операции с недвижими имоти” – с 5.6%. В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 26.8 и 15.0%“, обясни Михаилка Григорова.

Експертът отбеляза, че в края на септември 2019 г., в сравнение с края на септември 2018 г., наетите лица по трудово и служебно правоотношение намаляват с 1.2 хил., или с 1.7%. „Най-голямо намаление на наетите се наблюдава в дейност „Преработваща промишленост” – с 0.8 хиляди, а най-голямо увеличение в дейност „Строителство” – с 0.5 хиляди. В процентно изражение намалението е най-значително в „Добивна промишленост“ – с 11.8% и „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” – с  10.9%, а най-голямо увеличение е регистрирано в „Професионални дейности и научни изследвания” – с  21.2%“, заяви Михаилка Григорова.

Рени АТАНАСОВА