В Кюстендил бяха представени условията за кандидатстване с демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците

Радио "Фокус" - Кюстендил

Кюстендил. В Кюстендил бяха представени условията за кандидатстване с демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците, предаде репортер на Радио „Фокус” – Кюстендил. Информационната среща се проведе в офиса на Областен информационен център – Кюстендил. Намаляване на количеството депонирани отпадъци и увеличаване дела на рециклирането на отпадъци посредством въвеждане на добри практики в тази област е целта на процедурата. Сред допустимите дейности, за които може да се кандидатства са предотвратяване на образуването или  разделно събиране на битови отпадъци на обществени места,  разширяване ползването на специализирана техника и системи за събиране на рециклируеми отпадъци, повторна употреба и подготовка за повторна употреба. Включват се и организиране и провеждане на събития за популяризиране на резултатите от проекта,  разработване на ръководства, брошури и други указателни материали, свързани с основната дейност на демонстрационния проект, изпълнение на мерки за повишаване на общественото самосъзнание за спазване на високите нива на йерархията за управление на битовите отпадъци са сред задължителните дейности. Със свои проекти могат да кандидатстват общини, юридически лица със стопанска цел, сдружения в обществена полза, като кандидатите трябва да са регистрирани най-малко 18 месеца преди подаването на проектното предложение. Проектните предложения могат да бъдат с максимална стойност 200 000 евро, като безвъзмездната финансова помощ е 100%.

Венцеслав ИЛЧЕВ