В Кюстендил се проведе обучение на екипите за управление на проекти от Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Северна Македония

Радио "Фокус" - Кюстендил

Кюстендил. В Кюстендил се проведе обучение за българските членове на екипите за управление на проекти финансирани по втората покана на Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Северна Македония, предаде репортер на Радио „Фокус” – Кюстендил. Обучението се проведе в заседателната зала на Областна администрация – Кюстендил. В него се включиха представители на различни организации, като общини, обществени, културни и образователни институции, неправителствени организации и други. „Днешното обучение е свързано с подготовката на нашите бенефициенти по  втората програма за проектни предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество България – Македония за изпълнението на техните проекти. Включва няколко модула, свързани с цикъла на проектното изпълнение”, каза Николай Дочев, ръководител на Съвместния секретариат на програмата. По думите му обучението е за българската част от екипите – областите Кюстендил и Благоевград. Одобрените проекти за финансиране по втората покана от програмата са 17 на този етап. Към момента са подписани 14 договора, най-късно до края на месеца ще бъдат подписани още три договора. „Настоящата покана за проектни предложения е тематична. Програмата ни има индикатори. След като финансирахме проектите по първата покана, направихме анализ на изпълнението на индикаторите. По втората покана приоритет беше даден на непостигнатите индикатори. По настоящата покана проектите са ориентирани изключително към непостигнатите индикатори. Това са околна среда и туризъм”, каза Николай Дочев. По думите му по третата ос – конкурентноспособност, индикаторите са изпълнени още по време на първата покана. Комитетът за наблюдение е решил да финансира три проектни предложения с цел да се насърчат кандидатите, подали своите проектни предложения по тази ос. Обявената втора покана е за малко под 7 млн. евро. До края на годината се очаква да бъдат сключени допълнителни договори от резервната листа, което да позволи максимално оползотворяване на средствата по програмата.

Венцеслав ИЛЧЕВ