В Кюстендил ще се проведе регионална работна среща за обсъждане на проблемите и грижата за децата в риск

Радио "Фокус" - Кюстендил

Кюстендил. В Кюстендил ще се проведе регионална работна среща за обсъждане на проблемите и грижата за децата в риск. Това съобщиха за Радио „Фокус” – Кюстендил от Регионална дирекция „Социално подпомагане” – Кюстендил. Срещата ще се състои от 11.00 часа в залата на Областна администрация. На нея ще присъстват заинтересовани страни по темата. По време на срещата ще бъдат обсъдени  актуалното състояние на социалната услуга „Приемна грижа“ в област Кюстендил, потребностите от тази услуга на местно ниво,  предизвикателствата във връзка с осигуряване подкрепа за личностно развитие на децата и учениците; повишаване междуинституционалното сътрудничество и качеството на социалните услуги във връзка с превенцията на риска от отпадане от училище и насилието в училище.

Венцеслав ИЛЧЕВ