В Министерството на културата беше сключен нов Браншови колективен трудов договор за музеите и художествените галерии

Днес в Министерството на културата беше сключен нов Браншови колективен трудов договор за музеите и художествените галерии. Това съобщиха от пресцентъра на Министерство на културата. Предишният бе подписан през 2017 г. Подписи под новия документ положиха министър Боил Банов, председателят на БАРОК Анастас Попдимитров и представителите на национално представените синдикати – Иван Иванов, председател на НСФ „Култура” към КНСБ и Кирил Бинев, председател на НФ „Култура” към КТ „Подкрепа”. Браншовият договор се прилага във всички музеи и художествени галерии на бюджетна издръжка в страната, Българската национална филмотека и Центъра за подводна археология.
На официалната церемония по подписването от страна на Министерството на културата присъстваха зам.-министърът на културата и председател на Отрасловия съвет Амелия Гешева, главният секретар на ведомството Красимира Стефова, директорът на Дирекция „Културно наследство, музеи и изобразителни изкуства” Екатерина Джумалиева.
След края на церемонията министър Боил Банов изрази задоволството си от активния диалог и традиционното добро партньорство между Министерството на културата и синдикатите и работодателите. Той пожела на техните представители бъдеща съвместна ползотворна работа. „Благодаря на всички за положените усилия и за това, че стигнахте до единомислие. За трудещите се в тази сфера това е наистина важен документ, който дава спокойствие и сигурност. Благодаря и на екипа на Министерството за сериозната работа”, допълни министър Банов. Представителите на синдикатите благодариха на министър Банов и екипа му за свършената работа и изразиха надежда, че договореното дотук само ще се надгражда.
В новото споразумение е заложено минималното начално трудово възнаграждение в бранша да влезе в сила от 1 януари 2020 г. при наличие на финансова възможност в рамките на утвърдения бюджет. Предстои да бъде извършен анализ на трудовите възнаграждения на работещите в националните, регионалните и общинските музеи и галерии в страната, в Българската национална филмотека и в Центъра за подводна археология, да се изготви Приложение към договора, за което ще се сключи анекс. При определяне на размера на допълнителното материално стимулиране за постигнати високи резултати, съгласно Вътрешните правила за работните заплати, следва да се вземат под внимание допълнително извършените дейности от служителите извън кръга на основната им дейност.
Предвидено е и при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, да има право на обезщетение с една заплата повече, както следва: при работа до 10 години – брутното му трудово възнаграждение за 4 месеца; при работа над 10 години – брутното му трудово възнаграждение за 8 месеца; при работа над 25 години – брутното му трудово възнаграждение за 9 месеца.
С новия договор работодателите отново се ангажират да предоставят и по-високо заплащане на специалистите със степен доктор и доктор на науките, което ще стимулира експертите да отделят по-задълбочено внимание на научните изследвания, свързани с опазването и популяризирането на богатото културно наследство на страната ни.
Всички страни се обединиха около мнението, че с този нов Браншови договор сега са гарантирани още по-добри условия от заложените в Кодекса на труда по въпросите на трудовите, осигурителните и социалните отношения в музеите и галериите в страната.
Новият Браншови колективен трудов договор в областта на музеите и художествените галерии има срок на действие от 2 години.