В Нова Загора стопаните плащат наем за ползване на полски пътища и канали

Наем  за предоставените им полски пътища и нефункциониращи канали за напояване в масивите за ползване на обработваемите земи ще плащат на Общината в  Нова Загора собствениците и арендатори на земеделски площи. Това съобщиха от Община Нова Загора.

Със заповед на кмета на Нова Загора Николай Грозев, земеделските стопани в 32-те населени места на общината ще трябва да сключат договори за ползването на общинските имоти и заплащането на съответна сума.

В списъка на стопаните, предоставен от Областната дирекция по земеделие в Сливен попадат общо 3672 физически и юридически лица. Най-ниската рента от 0.74 лева ще плати стопанин, през чиято земя минава 31 квадрата полски път, а най-високата е в размер на 166.37 лв. за 22,785 дка.