В Областна администрация Монтана  се проведе заседание на Областния съвет по условия на труд

В Областна администрация Монтана  се проведе заседание на Областния съвет по условия на труд, съобщиха за Радио“Фокус“ – Видин от администрацията. Областният управител  Росен Белчев представи повода за провеждане на заседанието пред членовете и  участниците –   наличието на проблеми с експлоатацията и ползването на стълбовете на ЧЕЗ разпределение от кабелните оператори на територията на областта, опънати кабели на различни дружества, нерегрламентирано прикачване към електропреносната мрежа и опасностите за живота и здравето на техниците и длъжностните лица.
Заседанието започна с обсъждане на тези проблеми и отчитане на резултатите от проведената национална кампания : “Спазване на изискванията по електробезопасност в предприятията, осъществяващи дейност чрез разполагане на електронни съобщителни мрежи върху стълбове, част от ЕРМ“, представена от Димитър Петров – директор на „Инспекция по труда“ – Монтана.  Присъстваха и представители на кабелни оператори на територията на областта, на ЧЕЗ „Разпределение“ – АД България, представители на общини от област Монтана, синдикални и работодателски организации, които взеха отношение и се включиха в диалога по поставените въпроси. Стигна се до съвместно решение за съдействие между институции и организации – областният управител, общини, кабелните оператори, представителите на ЧЕЗ, синдикати и работодатели за предприемане на конкретни действия в партньорство за решение на проблемите.

Бяха представени и резултатите от контролната дейност на дирекция „Инспекция по труда“ – Монтана  за деветмесечието на 2019г. и анализ на състоянието.