В област Видин през следващата учебна година към професионалните гимназии ще бъдат насочени  420 деца,  завършили 7 клас

Снимка: Информационна агенция "Фокус"

В област Видин през следващата учебна година към професионалните гимназии ще бъдат насочени  420 от завършилите 7 клас, това заяви Веселка Асенова, началник на Регионално управление на образованието във Видин на  работна среща, предаде репортер на Радио „Фокус“ Видин. Работната среща бе на тема – „Държавният план – прием по професии в съответствие с потребностите на пазара на труда“. Веселка Асенова посочи, че към момента се обучават 700 ученици от областта в 7-ми клас и 60% от тях ще бъдат насочени към професионални гимназии и паралелки с професионална подготовка. „Това разпределение е направено на брой ученици и е съобразено с потребностите на пазара на труда в региона. Проблемът е, че в училищата извън областния град Видин, децата които завършват седми клас не могат да направят пълняемост на паралелките, тъй като там няма достатъчно ученици. За да бъде изпълнен този процент трябва да бъдат увеличени професионалните паралелки във Видин и намалени профилираните“, каза Веселка Асенова, началник на Регионално управление на образованието във Видин. Тя допълни, че заради намаляване на учениците и населението в област Видин е необходимо в бъдещата стратегия за образованието част от средните училища да станат основни, а паралелките с профилиран профил да бъдат намалени. В работната среща взеха участие  кметове на общини, представители на местната власт, работодателски организации, Дирекция „Бюро по труда“, директори на училища, предлагащи прием след завършено основно образование.

Анна ЛОЗАНОВА