В община Бяла Слатина с бързи темпове се нормализира обстановката след силната буря и градушката

В община Бяла Слатина с бързи темпове се нормализира обстановката след силната буря и градушката, която засегна множество жилищни  и обществени сгради, съобщиха от пресцентъра на общината.  Общинският  щаб за защита при бедствия и аварии,  изпълнява своите задачи своевременно и коректно, осигурявайки денонощно телефон и дежурства за връзка със засегнатите от бедствието  граждани. ОП „Чистота и строителство“ непосредствено след  бурята  започна  работа по почистване на важните пътни артерии. Още в късната част на 15 май пътищата бяха проходими. Продължава почистването на последиците от стихията, като са сформирани множество екипи. В почистването освен отговорните за това лица се включиха и доброволци- служители от общинска администрация и общински съветници. Работни групи от общинска администрация правят обход  на частни имоти за констатиране на нанесените щети.  Общината е получила  подкрепа от правителството,  от съседните общини и от много частни фирми и граждани доброволци. По данни на щаба, последиците от бедствието ще бъдат премахнати до края на деня. Общината на този етап няма да може да се справи с отнесените пътища и покривни конструкции на общински сгради и жилища  на граждани.