В Община Долни чифлик отчетоха резултатите от проекта за създаване на Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства

Община Долни Чифлик, кметът Красимира Анастасова (вляво)

Резултатите от проекта за създаване на Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства в Община Долни чифлик бяха отчетени на заключителна пресконференция днес. Дейностите са финансирани от Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“, съобщават от пресслужбата на Общината. Проектът е осъществен със субсидия от 129 956.30 лева. От тях 84 651.28 лева са осигурени по процедура „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Останалите 14 938.46 лева са отпуснати от държавата, а участието на Общината е в размер на 30 366. 56 лева. С реализирането на проекта е постигната основната му цел – създаване на подходяща инфраструктура за услуги в общността за деца за осигуряване на достъп до качествена грижа и услуги според индивидуалните им потребности. Създадени са условия, които в най-голяма степен отговарят на индивидуалните потребности на децата и ще генерират техните права и интереси. В резултат на изпълнението на проекта са ремонтирани и обособени подходящи помещения за разширяването на материалната база на съществуващия Център за социална рехабилитация и интеграция в село Рудник с оглед предоставяне на услугата „Дневен център за деца с увреждания и техните семейства“. Направена е зала за групова работа, стая за рехабилитация, има психосензорна зала, 2 спални помещения, трапезария, разливочна и други. Закупено и доставено е оборудване и обзавеждане, включващо  масажна кушетка, стълба за рехабилитация, вертикализатори, огледала, дюшеци, топка с форма на фъстък, комплект сензибол, прожектор с постоянен филтър и други. На пресконференцията днес присъстваха кметът на Долни чифлик Красимира Анастасова, секретарят на кметската администрация Валентина Желева, кметове на населени места, представители на Центъра за социална рехабилитация и интеграция в село Рудник, в Центъра за социална рехабилитация и интеграция в Долни чифлик и в Общностния център за деца в риск от 0 до 7 години, на общинската администрация и други.