В Община Симитли започва приемът на молби-декларации за отпускане на целева помощ за отопление за отоплителния сезон 2017-2018 година

Снимка: Община Симитли

Симитли. В Община Симитли започва приемът на молби-декларации за отпускане на целева помощ за отопление за отоплителния сезон 2017-2018 година. Това съобщи за Радио „Фокус“ – Пирин Таня Тасева, експерт „Връзки с обществеността“ към общината. Всички подадени молби ще се разглеждат и приключват по досегашния ред, като отпуснатите целеви помощи се изплащат от съответната дирекция „Социално подпомагане” .Своите документи  може да подадете в Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес след  днес, 17 юли. „Заявление –декларации могат да се подадат с необходимите документи в сградата на ИРМ , град Симитли, на втори етаж и изнесена приемна, която се намира в Център за предоставяне на почасови услуги в общността и домашна среда. Молбите за селата ще бъдат приемани по предварително утвърден график за посещение на социалните работници по селата“, каза още Тасева.

В молба-декларацията за отпускане на помощта задължително се заявява видът на ползваното отопление – топлоенергия, електроенергия, твърдо гориво или природен газ, като при отопление с електроенергия и топлоенергия се прилага и последна платена фактура.

Ливия НИНОВА